Wpłata zaliczki niekiedy jest niezbędna dla zagwarantowania z jednej strony sprzedaży dla nabywcy, a z drugiej strony jest ona gwarancją zakupu dla sprzedawcy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z płatnością częściową sprawa rozliczenia jest prosta - sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w dacie zapłaty. Faktura rozliczana jest wówczas ujmowana w rejestrze VAT, a przychód powstaje dopiero w momencie wykonania usługi lub dostawy towarów. Jak jednak wygląda rozliczenie faktury zaliczkowej na 100% wartości zamówienia?

Rozliczenie zaliczki - podatek dochodowy

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...). Otrzymaną zapłatę podatnik może więc uwzględnić jako przychód, dopiero w momencie dostawy towaru lub wykonania usługi.

Zaliczka na 100% wartości zamówienia

Organy podatkowe reprezentują dwa stanowiska w sprawie rozliczenia zaliczki wystawionej na całą kwotę zamówienia. Pierwsze stanowisko, rzadziej stosowane, nakłada ujmowanie w kosztach tego typu zaliczkę w momencie zapłaty. Wg tego stanowiska, skoro zapłacona została cała kwota, należy ją uwzględnić jako przychód w momencie zapłaty. Drugie, bardziej popularne stanowisko twierdzi, że przychód powstaje, ale dopiero w momencie dostawy towarów czy wykonania usługi. Opinia ta jest o tyle bardziej wiarygodna, że bierze pod uwagę artykuł przytoczony powyżej. Ciężko byłoby również zapewnić w momencie płatności zaliczki, że nie zostanie ona zwrócona albo rozliczona w inny sposób. Wątpliwy jest również związek pomiędzy powstałą zaliczką a powstaniem przychodu.

Dokumentacja faktury zaliczkowej

Jeśli wystawiona została faktura zaliczkowa na 100% wartości całego zamówienia, to nie ma obowiązku wystawiania do niej faktury końcowej. Przychód, w momencie zrealizowania świadczenia, należy wykazać w kolumnie 7 KPiR “Sprzedaż towarów i usług”. Podstawowym dowodem księgowym jest w tym momencie faktura zaliczkowa.