Dokonując zakupu samochodu finansowanego leasingiem operacyjnym, przedsiębiorcy często zastanawiają się w jaki sposób powinna zostać zaksięgowana faktura zaliczkowa od dealera oraz faktura otrzymana od leasingodawcy. Dowiedz się więcej! Decydując się na zakup samochodu z salonu, przedsiębiorca ma możliwość jako formę finansowania wybrać leasing operacyjny. W związku z tym pojawia się pytanie, jak powinna zostać podatkowo rozliczona faktura zaliczkowa od dealera w sytuacji gdy otrzymamy od leasingodawcy fakturę VAT na całą wartość umowy leasingu. Sprawdźmy!

Faktura zaliczkowa od dealera a obowiązek podatkowy

Zarówno po stronie wystawcy jak i po stronie kupującego, faktura zaliczkowa nie stanowi podstawy do ujęcia jej w KPiR. Obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie dokonania zapłaty, a więc w chwili wystawienia faktury zaliczkowej. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, co do zasady, powstanie dopiero w momencie wystawienia faktury VAT.

Ujęcie faktury zaliczkowej od dealera w systemie wfirma.pl

W związku z tym, że faktura zaliczkowa nie powoduje powstania obowiązku podatkowego PIT, nie należy księgować jej poprzez zakładkę Wydatki. W tym celu należy dokonać ręcznych wpisów w rejestrze zakupu VAT poprzez zakładkę: EWIDENCJE >> REJESTRY VAT >> REJESTR ZAKUPÓW >> DODAJ WPIS. Jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany w działalności i prywatnie, przedsiębiorcy będzie przysługiwać prawo do 50% odliczenia podatku VAT. W związku z tym w polu Wartość netto należy wprowadzić 50% wartość netto z faktury. Dzięki temu system automatycznie ujmie w deklaracji VAT wartość podatku podlegającą odliczeniu. Co do zasady, dealer powinien przekazać otrzymaną zaliczkę do leasingodawcy ponieważ będzie ona zaliczona na poczet opłaty wstępnej. W związku z tym, kolejnym dokumentem jaki otrzymamy będzie korekta faktury zaliczkowej od dealera. Otrzymaną korektę należy wprowadzić do systemu poprzez zakładkę: EWIDENCJE >> REJESTRY VAT >> REJESTR ZAKUPÓW >> DODAJ WPIS. W polu Rodzaj należy wybrać opcję Korekta zakupu.

Dzięki wprowadzeniu ujemnych zapisów, wprowadzona zaliczka do systemu będzie neutralna podatkowo. Trzecim dokumentem jaki otrzymamy będzie faktura VAT od firmy leasingowej zawierająca koszt opłaty wstępnej. Fakturę tą należy zaksięgować zgodnie ze schematem opisanym w artykule: Opłata wstępna a leasing operacyjny.