Slider2-946x483

Prowadząc firmę zdarza się nie raz, że podatnik otrzyma źle wystawioną fakturę, lub też sam popełni taki błąd. Jednak taki błąd można szybko naprawić. Czy tak samo łatwo jest w przypadku zniszczenia faktury lub jej zaginięcia? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

 

Korygowanie błędów na źle wystawionej fakturze

Zarówno osoba, która błędnie fakturę wystawiła, jak i osoba, która ją otrzymała - może skorygować błędy znajdujące się na niej. W zależności od tego, kto skoryguje źle wystawioną fakturę, będzie to nota korygująca (wystawia ją nabywca) albo faktura korygująca (wystawią ją sprzedawca).

Źle wystawiona faktura - nota korygująca

Przedsiębiorca może wystawić notę korygującą, jeżeli błąd na fakturze dotyczył:

- imienia i nazwiska, adresu albo nazwy nabywcy,

- NIP-u,

- daty wystawienia albo sprzedaży,

- nazwy albo rodzaju towaru lub usługi.

Ważne! Nota korygująca nie ma prawa zmienić całego podmiotu gospodarczego.

Wystawiając notę korygującą, należy pamiętać, aby zawierała ona kolejny numer i datę jej wystawienia, dane wystawcy noty i wystawcy faktury, dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota oraz wskazanie treści, którą koryguje nota i prawidłowy tekst.

Według interpretacji podatkowej wydanej w dniu 18.08.2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, jeżeli na fakturze znajdują się drobne błędy, które nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania, nie ma potrzeby wystawiać noty korygującej.

Źle wystawiona faktura - faktura korygująca

Przedsiębiorca może wystawić fakturę korygującą, jeżeli:

- zaszła pomyłka w cenie, stawce lub kwocie podatku,

- po wystawieniu faktury udzielono rabatu lub podwyższono cenę,

- kontrahent zwrócił część lub całość towaru,

- błędnie wskazano nabywcę.

Wystawiając fakturę korygującą, należy pamiętać, aby zawierała zwrot "korekta" albo "faktura korygująca". Dodatkowo powinny się na niej znaleźć: kolejny numer i data wystawienia, dane oraz NIP sprzedawcy i nabywcy, dokładna data dokonania sprzedaży i wystawienia faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT", kwota podwyższenia lub zmniejszenia podatku należnego, wartości ceny bez podatku albo nazwa towaru bądź usługi objętego podwyżką.

Ważne! Wystawiając fakturę korygującą zmniejszającą, kontrahent musi oddać przedsiębiorcy kopię podpisanej korekty. Chcąc pomniejszyć kwotę podatku należnego - jest to warunek konieczny.

Zgubienie lub zniszczenie faktury - duplikat faktury

W sytuacji, kiedy faktura zaginie lub ulegnie zniszczeniu, kontrahent powinien wystawić jej duplikat. Przedsiębiorcy prowadzący KPiR rozliczają duplikat faktury tak samo, jak oryginalną. Wartość duplikatu należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów w dniu otrzymania duplikatu faktury. Jeżeli faktura zginęła lub uległa zniszczeniu przed zaksięgowaniem, wydatki ujmuje się w dopiero w miesiącu otrzymania duplikatu faktury.

Zobacz też:

praca przy komputerze