Fakturą zaliczkową jest specyficzny rodzaj faktury, który sporządza się w przypadku zrobienia zadatku, zaliczki, przedpłaty albo raty, po uiszczeniu należności za powyższe. Rachunku takiego nie można sporządzać później jak do 7 dnia od zrobienia częściowej zapłaty. Za każdą kolejną częścią opłaty, do siedmiu dni po, powinna pójść także faktura potwierdzająca umowę kupna-sprzedaży, nawet jeśli towar nie został wydany (albo usługa wykonana). Taki rodzaj rachunków winien składać się z: Informacje odwołujące się do zakupionego towaru lub usługi (wartość, ilość, nazwa, kwota, podatek),, Wielkość sumy fragmentu lub całej należności brutto, Numery NIP dwóch stron, Danych o kupującym oraz sprzedającym (imiona, adresy siedziby firm, nazwy firm, nazwiska), Oznaczenia rodzaju faktury (np. faktura VAT-MP), Jeśli sporządzone były wcześniejsze faktury zaliczkowe, trzeba wyszczególnić ich daty oraz numery a także sumę wszystkich wcześniejszych zaliczek częściowych, wyrażonych brutto, Dzień, miesiąc i rok wystawienia oraz numer faktury, Wysokości naliczanego podatku i jej kwoty (podanej w złotówkach) Datę otrzymania fragmentu lub całości należności, jeżeli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury. Jeżeli zdarzy się taki przypadek, że faktury zaliczkowe nie będą uwzględniać całościowej kwoty brutto, wtedy zbywający wystawia fakturę na zasadach ogólnych, po oddaniu towaru albo wykonaniu usługi. Cenę towaru albo usługi zmniejsza się mimo to o dotychczasowe wpłaty fragmentarycznych należności, tak jak i wysokość naliczonego podatku musi być pomniejszona o wcześniej naliczony, częściowy podatek z faktur zaliczkowych. Faktura ta winna zawierać też numery poprzedzających ją faktur zaliczkowych. Jeśli natomiast wyniknie, że faktury zaliczkowe obejmowały całą kwotę brutto, zbywający nie sporządza rachunku po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi. Zobacz też:
 Niewykorzystany urlop Kwestionariusz osobowy druk Ile dni na dostarczenie zwolnienia