Obecnie większość spraw załatwiamy elektronicznie. Transakcje finansowe dokonujemy z wykorzystaniem przelewów internetowych, zeznania podatkowe wysyłamy za pomocą e-deklaracji. Z pracownikami komunikujemy się na czatach - dlaczego w takim razie nie korzystać z firmowego konta bankowego? Zarówno przedsiębiorcy i ich kontrahenci preferują rozliczenia bezgotówkowe - szczególnie w przypadku dokonywania większych transakcji. Czy właściciel firmy ma obowiązek założyć osobny rachunek? Przeczytaj więcej o koncie firmowym w Twojej działalności!

Firmowe konto bankowe - wady i zalety

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku posiadania odrębnego konta bankowego dla firmy, aby dokonać rozliczeń:

  • z urzędem skarbowym,
  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • z kontrahentami,

mogą skorzystać z prywatnego rachunku. Jedynie w przypadku zwrotu nadwyżki VAT organy podatkowe mogą żądać podania konta firmowego w celu zwrotu należności - nie jest to jednak wykazane w przepisach. Zaletą prowadzenia firmowych transakcji za pomocą prywatnego konta jest przede wszystkim wygodniejsze, ponieważ wszystkie dane mamy dostępne w jednym miejscu. Jednak z czasem może się okazać, że będziemy mieli spore problemy z rozdzieleniem środków prywatnych od firmowych i wtedy okaże się, że osobne konto firmowe będzie dla nas bardziej praktyczne. Ułatwi to prowadzenie księgowości, pozwoli uniknąć problemów związanych z obliczaniem różnic kursowych i umożliwi zaliczanie poprawnej wartości opłat związanych z prowadzonym rachunkiem do kosztów podatkowych. Wybór prowadzenia odrębnego rachunku firmowego ułatwi również przeprowadzenie ewentualnej kontroli skarbowej i sprawi, że fiskus będzie miał wgląd jedynie do finansów firmy. Jednak trzeba pamiętać również, że rachunek firmowy jest o wiele droższy od rachunku osobistego.

Kiedy oddzielne konto firmowe jest niezbędne?

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, jeśli:

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro przeliczanych na złote według średniego kursu NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji,
  • stroną transakcji jest drugi przedsiębiorca.

Konto firmowe - informacja dla urzędu skarbowego

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego wszystkie konta bankowe związane z prowadzoną działalnością. Dlatego też powinna trafić do fiskusa informacja o założeniu lub zamknięciu rachunku rozliczeniowego. Na zgłoszenie takich zmian właściciel firmy ma tylko 7 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana. Prowadzący działalność dokonuje tego przez aktualizację wpisu w CEIDG. W tym celu powinien wypełnić wniosek CEIDG-1 oraz załącznik do niego - CEIDG-RB. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG, zgłoszenia do urzędu dokonuje przez NIP-7 wraz z NIP-B.