Ułożenie grafiku dla pracowników to wyzwanie dla każdego pracodawcy. Pracownicy chcą skorzystać z urlopu, są wysłani na szkolenia, w danym miesiącu zdarzają się dni wolne od pracy.  Pracodawca musi te wszystkie sytuacje uwzględnić. Jak je poprawnie ująć, sporządzając harmonogram pracy? Odpowiadamy poniżej. harmonogram pracy

Czym jest harmonogram czasu pracy i co powinien zawierać?

Harmonogram czasu pracy to nic innego jak rozplanowanie dni pracy dla zatrudnionych w danym zakładzie pracy osób. Innymi słowy, jest to określenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla jednego pracownika lub grup pracowników.

Harmonogram czasu pracy musi uwzględniać nie tylko dni robocze, ale również:

 • godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,

 • wymiar czasu pracy,

 • dobę pracowniczą,

 • odpoczynki dobowe,

 • odpoczynki tygodniowe,

 • 5-dniowy tydzień pracy,

 • zapewnienie wolnej niedzieli przynajmniej raz na 4 tygodnie,

 • dni wolne od pracy,

 • urlopy pracowników zamieszczone w planie urlopowym.

Zobacz też: >> Ile dni urlopu przysługuje

Wymiar czasu pracy w grafiku

Aby pracodawca mógł prawidłowo sporządzić harmonogram czasu pracy, w pierwszej kolejności powinien określić, ile godzin powinni przepracować pracownicy w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 130 k.p. ustala się to poprzez:

 • pomnożenie 40 godzin (norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego, a następnie

 • dodanie do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), a dalej

 • pomniejszenie otrzymanego wyniku za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela - 8 godzin.

Cały artykuł możesz znaleźć na:

Harmonogram pracy