W rocznym rozliczeniu PIT można korzystać z szeregu zwolnień i ulg. Przywilej ten nie ominął również podatników oddających krew i jej składniki. Honorowy Dawca Krwi również może skorzystać z ulgi. Dowiedz się więcej czytając nasza artykuł!

 

Badania lekarskie pracowników Badania lekarskie pracowników

Kim jest Honorowy Dawca Krwi?

Honorowy Dawca Krwi to osoba, która bezpłatnie oddaje krew oraz osocze i inne jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Jakie przywileje posiada Honorowy Dawca Krwi?

Zarówno Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi jak i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

  • w dniu w którym oddaje krew oraz na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi przysługuje zwolnienie od pracy,
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników,
  • zwrot utraconego zarobku na zasadach, które wynikają z prawa pracy,
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,
  • możliwość uzyskania bezpłatnych wyników badań laboratoryjnych po oddaniu krwi,
  • po 3 oddaniu krwi bezpłatna karta identyfikująca grupę krwi.

Ulga Honorowego Dawcy Krwi

Możliwe jest odliczenie wartości przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodastwa:

  • od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeśli podatnik korzysta z ulgi przysługującej Honorowym Dawcom Krwi należy wypełnić załącznik PIT/0. Służy on do wykazania kwoty odliczenia oraz danych obdarowanego.

W przypadku gdy podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania roczne część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu a pozostałą część w drugim. Należy jednak pamiętać aby danej kwoty nie odliczyć dwukrotnie.

Wartość darowizny wynosi 130 zł za litr. W celu obliczenia wartości darowizny należy pomnożyć ilość oddanej krwi przez 130 zł.

Polecamy:

 Badanie okresowe pracowników

 Netto na brutto

Katalog Blogów Blooger