Księgowanie leasingu samochodu osobowego Leasing operacyjny jest bardzo powszechną formą pozyskania do firmy różnych sprzętów czy też pojazdów. Księgowanie leasingu samochodu osobowego w KPiR nie jest trudne, trzeba tyko zaznajomić się z podstawowymi zagadnieniami jakie się z tym wiążą.

Księgowanie leasingu samochodu osobowego

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że samochód jest środkiem trwałym u finansującego. Leasingobiorca natomiast otrzymuje dokument faktury za poszczególne raty i na ich podstawie dokonuje księgowania do KPiR. Co ważne, w przypadku leasingu operacyjnego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu rozliczenia kosztów w KPiR. Księgowanie leasingu samochodu osobowego wiąże się z określeniem, czy pojazd będzie używany jedynie w celach firmowych czy też w sposób mieszany (częściowo w działalności i z możliwością użytku prywatnego). W pierwszym przypadku przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% VAT od rat leasingowych, a w drugim - tylko 50% VAT. Odliczenie 50% VAT przysługuje automatycznie, nie trzeba przy tym spełniać żadnych dodatkowych obowiązków (poza oczywistym, by wydatek miał związek z działalnością opodatkowaną). Natomiast w przypadku chęci skorzystania z odliczeń 100% VAT, należy: - zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26, - prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu ze wskazaniem stanów licznika, która wykluczy użytek prywatny pojazdu, - sporządzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie. Zobacz też: Karta ewidencji czasu pracy Kwestionariusz osobowy druk Odpowiedzialność materialna Wydatki związane z leasingiem dzielą się na te związane  z opłatą wstępną (zwykle znacząca kwota) oraz poszczególne co miesięczne raty. Zgodnie z obecnym orzecznictwem wydatki te są ujmowane bezpośrednio w kosztach (opłaty wstępnej nie dzieli się na okres trwania leasingu). Przy odliczaniu 50% VAT, pozostała nieodliczona kwota podatku również trafia do kosztów.

Wydatki na paliwo do samochodu w leasingu

Księgowanie leasingu samochodu osobowego nie jest zatem trudne. Oczywiście z pojazdem jest związany szereg innych wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwo, różnego rodzaju płyny czy drobne naprawy. Od 1 lipca 2015 roku od wszystkich wydatków związanych z pojazdem przysługuje odliczenie VAT 50%, a pozostała część trafia do kosztów.

Wykup auta z leasingu

Po zakończeniu leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma prawo do wykupu samochodu. Często kwota wykupu nie przekracza 3500 PLN. Jeżeli pojazd taki będzie wprowadzony do firmy to warto ująć go jako środek trwały z jednorazową amortyzacją. Mniej korzystne jest wprowadzenie pojazdu tylko do kosztów firmy, z pominięciem ewidencji środków trwałych (mimo, że przepisy na to zezwalają). Dlaczego ? Gdyż niestety w przypadku aut nieprowadzonych do ewidencji środków trwałych, ani też nie będących przedmiotem aktualnej umowy leasingu  - w celu rozliczenia wydatków eksploatacyjnych konieczne jest prowadzenie kilometrówki, która wyznaczy limit. Poniesione wydatki będą mogły zostać ujęte w kosztach tylko do wysokości wyznaczonego limitu.