IBAN jest to skrót który pochodzi z języka angielskiego (International Bank Account Number) i oznacza Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Numer IBAN ma zastosowanie płatnościach transgranicznych i został wprowadzony w ramach międzynarodowej standaryzacji numerów rachunków bankowych.

IBAN informacje ogólne

Numer IBAN obowiązuje na terenie krajów Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, jak również w krajach Europy nie należących do Wspólnoty oraz niektóre kraje azjatyckie. Numer IBAN został wprowadzony aby ułatwić płatności transgraniczne, obniżyć ich koszty a także w celu wyeliminowania problemów odnośnie standardów bankowości. Pozwala on na szybszy transfer środków pieniężnych w obrocie międzynarodowym co jest dużym ułatwieniem dla firm zakupujących towary lub wzajemnym świadczeniu usług. IBAN, czyli standardowy międzynarodowy numer konta składa się z:

  • dwucyfrowego kodu kraju (ISO),
  • dwucyfrowej liczby kontrolnej,
  • bankowego kodu kraju,
  • numeru konta.

indeks Zapis ten jest prawidłowy dla dokumentów papierowych. Natomiast dla transakcji elektronicznych zapisuje się go bez spacji. W kod numeru IBAN są wpisane specjalne liczby kontrolne, aby system był w stanie uchwycić część przypadków błędnego wpisania numeru. Oczywiście pomiędzy niektórymi państwami występują różnice w długości numeru IBAN. Ale należy wiedzieć, że maksymalna długość kodu może wynieść 34 znaki.  

IBAN kiedy należy korzystać

Numer IBAN jest oparty na numerze konta bankowego. Jest on poprzedzony oznaczeniem kraju konta dla Polski to PL. Dokonując płatności dla kontrahenta z innego kraju należy podać numer rachunku beneficjenta w formie zgodnym ze standardem IBAN. Należy pamiętać, że zamieszczenie w dyspozycji płatniczej  identyfikatora rachunku bankowego w standardzie IBAN pociąga za sobą konieczność podania drugiego identyfikatora, tym razem identyfikatora banku czyli BIC (Business Identifier Code). W przypadku nie podania tych kodów bank dokonujący przelewu może nałożyć jakieś dodatkowe opłaty, w związku z podjęciem dodatkowych czynności przez bank w celu prawidłowego wysłania przelewu.