Import towarów - definicja

Import towarów: wywiezienie towarów na terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa trzeciego.