Chcesz w szybki i prosty sposób wystawić faktury? Nic trudnego. Pomoże Ci w tym serwis wfirma.pl – narzędzie zarządzania firmą.

Serwis stworzony z myślą o mikro- i małych przedsiębiorstwach pozwala na wystawianie wszelkich istniejących w obrocie gospodarczym faktur. Program posiada kartotekę produktów, klientów oraz bardzo przyjazny interfejs, co pozwala szybko i łatwo wystawić fakturę. Pomocnym elementem zwłaszcza dla eksporterów jest możliwość wyboru poza szablonem, także wersji językowej oraz waluty w jakiej sprzedaje swoje usługi lub towary.

System pozwala generować następujące dokumenty:


- rachunki zwykłe,
- fakturę Pro-Formę następnie powiązane z nią Faktury VAT zaliczki aż do Faktury VAT końcowej,
- fakturę VAT- MARŻA ,
- e- faktury – faktury przesyłane drogą mailową podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- fakturę VAT oraz powiązane z nią Faktury VAT korygujące

Przez rozbudowany moduł można zaprogramować faktury automatyczne, wystawianie co pewien czas. Jest to szczególnie pomocne przy generowaniu faktur związanych ze stałymi należnościami od kontrahentów, np. osiedlowe udostępnienie łącz internetowych.

Serwis wfirma.pl daje możliwość:


- wystawienia faktury wpisując dane z 'ręki' nie dodając kontrahenta do bazy,
- eksportu zestawień wystawionych dokumentów do formatu .xls,
- tworzenia kartoteki kontrahentów,
- wystawienia faktury w cenie netto lub brutto,
- seryjnego druku dokumentów,
- stworzenia kartoteki produktów i usług,
- tworzenia ofert, zamówień dla kontrahentów ( dzięki istniejącym szablonom dokumentów),
- zamieszczenia własnej stopki na wydruku,
- podświetlenia na czerwono niezapłaconych w terminie faktur,
- eksportu wystawionych dokumentów (np. faktury VAT) do formatu .pdf ,
- zamieszczenia logo własnej firmy na wydruku faktury,
- późniejszej edycji wystawionej faktury,
- wysłania wystawionej faktury e-mailem