j0309270Programy płacowe online są przyszłością dotychczasowej księgowości. Usprawniają zarządzanie firmą, a także znacznie zmieszają koszty związane z ich eksploatacją. Warto zainteresować się wobec tego zaletami internetowych programów płacowych. 

Co potrafi program do płac?

Z reguły, programy do kadr i płac są w pełni przystosowane do zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych i umożliwiają:

  • obliczanie płac z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • rozliczanie uczniów, emerytów i rencistów,
  • naliczanie stawek urlopu, ekwiwalentu urlopowego i zasiłków chorobowych,
  • eksport formularzy zgłoszeniowych (pracownicy, firmy, właściciele) i rozliczeniowych (właściciele, pracownicy) do programu Płatnik,
  • wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli,
  • prowadzenie ewidencji obecności,
  • sporządzanie wydruków płacowych i kadrowych.

Programy do płac bazują na algorytmach, a to bardzo przyspiesza cały proces obliczeniowy i niweluje ryzyko występowania błędów w dokumentacji. Dzięki przyjaznym i czytelnym interfejsom, sprawiają, że obsługa programu nie sprawia problemu nawet niedoświadczonym użytkownikom. Dodatkowo, używanie internetowych programów płacowych nie różni się zbytnio od powszechnie występujących oprogramowań instalowanych na dyskach twardych komputera. Różnica uwidocznia się natomiast w kosztach. Programy płacowe online są dużo tańsze, przede wszystkim dlatego, że nie ma potrzeby stałego zakupowania do nich aktualizacji, gdyż o aktualność aplikacji dbają administratorzy strony internetowej. Przy niewielkim abonamencie uzyskuje się dostęp do potężnego narzędzia kadrowego. Co istotne, wszystkie przesyłane do systemu dane są szyfrowane za pomocą certyfikowanych kodów, dzięki czemu dokumenty są skutecznie chronione przed niepowołanymi aktywnościami.