Mimo, że większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy z wagi dokumentu, jakim jest paragon - jego wygląd jest ściśle uregulowany przepisami.

Dane, jakie widnieją na paragonie muszą być podane w ścisłej kolejności, jedynie w przypadku daty, godziny i minuty dokonania transakcji sprzedaży pozostawiona jest pewna swoboda. Pozostałe informacje powinny być podane zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, z dnia 14 marca 2013 r. Zgodnie z par. 8 ust. 1 tych przepisów na paragonie znajdziemy:

 1. po pierwsze: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 2. numer NIP podatnika,
 3. numer kolejny wydruku,
 4. data, godzina i minuta sprzedaży,
 5. oznaczenie “Paragon fiskalny”,
 6. nazwa towaru lub usługi (na tyle doprecyzowana, że pozwoli bez problemu zidentyfikować transakcję),
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 9. wartość rabatów lub narzutów (o ile są),
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 12. łączną kwotę podatku,
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto,
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż,
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera, jeżeli jest więcej niż jedno stanowisko kasowe,
 17. numer NIP nabywcy (na żądanie nabywcy),
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy (powinny być w ostatniej linii paragonu - wyśrodkowane).

Zobacz też:

Pomniejszenie wymiaru urlopu a nieobecność w pracy ZUS z3b kalkulator brutto na netto