income-tax-491626_1280 W fakturze VAT, która jest dokumentem sprzedaży, znajdziemy szczegółowe informacje na temat transakcji. Zakres informacji, które powinny się znaleźć na prawidłowo wypełnionej fakturze, jest ściśle określony przez rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić fakturę VAT! Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności ma problem z prawidłowym wypełnieniem faktury VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz przytoczonym powyżej rozporządzeniem, prawidłowo wypełniona faktura VAT powinna zawierać następujące elementy:

 • imiona, nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich dane adresowe,
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
 • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • datę wystawienia faktury,
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • jednostkę miary,
 • ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Warto wiedzieć, że wymóg umieszczania na fakturze informacji "oryginał" czy "kopia" już nie obowiązuje. Polecamy: Katalog Stron Limey.pl