keyboard-338517_1280   Wystawiania faktury zaliczkowej nie jest obowiązkowe! Jednak czy wiesz, w jakich sytuacjach nie musisz jej wystawiać?

Faktura zaliczkowa - definicja

Z fakturą zaliczkową mamy do czynienia w sytuacji, kiedy sprzedawca otrzymuje od kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłej dostawy. W takiej sytuacji, sprzedawca wystawia fakturę zaliczkową najpóźniej 7 dni po otrzymaniu zaliczki. Wyjątkiem są sytuacje, w których termin zaliczki wypada na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych. Wtedy obowiązkiem sprzedającego jest wykazanie zaliczki w miesiącu, w którym ją otrzymał.

Faktura zaliczkowa - konsekwencje podatkowe

Wystawiając fakturę zaliczkową, podatnik nie wywołuje żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego, ale na tle podatku VAT. Kiedy sprzedawca otrzymuje zaliczkę, powinien rozliczyć VAT należny, ujmując fakturę zaliczkową w rejestrze sprzedaży VAT. Nabywca ujmuje fakturę zaliczkową w rejestrze VAT zakupu. Dzięki temu, na jej podstawie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Faktura zaliczkowa - kiedy nie trzeba jej wystawiać?

Jak już wcześniej wspomniano, są sytuacje, w których wystawienie faktury zaliczkowej nie jest konieczne. Mowa tu o przypadku, kiedy dostawa towarów lub świadczenie usługi zostaną dokonane w tym samym miesiącu, w którym sprzedający otrzymał zaliczkę. Wtedy wystarczy wystawiać jedną fakturę rozliczeniową, która dokumentuje transakcję. Ważne! Taka faktura rozliczeniowa musi zawierać wszystkie elementy faktury zaliczkowej. Warto także dodać, że nie istnieją żadne regulacje, które jednoznacznie wskazywałyby na to, że fakturę zaliczkową należy wystawiać. Z drugiej strony żadne przepisy tego nie zabraniają.