Wiele osób marzy o założeniu własnego biznesu np. piekarni, cukierni, warsztatu samochodowego czy firmy budowlanej. Jednakże wiąże się to z wieloma formalnościami, jak również z uprzednim napisaniem biznes planu. Gdy już uporamy się ze wszystkim, pozostaje nam tylko 5 kroków do finalnego założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, które opisujemy w poniższym artykule!

Rejestracja działalności gospodarczej

Otóż, aby założyć własną działalność gospodarczą niezbędne będzie w pierwszej kolejności dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców poprzez formularz CEIDG-1. Aktualnie mamy do wyboru aż 4 sposoby na złożenie wniosku:

 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 088.
Uwaga! Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Podczas składania formularza CEIDG przyszły przedsiębiorca będzie miał do uzupełnienia wiele informacji dotyczących przyszłej działalności m.in.

 • nazwa działalności
 • przedmiot działalności firmy – PKD
 • siedziba działalności

Uzyskanie numeru NIP i REGON

Kolejnym krokiem po rejestracji działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru REGON i numeru NIP. Przedsiębiorca nieposiadający wcześniej numeru NIP i REGON, uzyska go po dokonaniu wpisu do rejestru. Dodatkowo, warto wspomnieć, że numer NIP jest wymagany do celów podatku VAT (w przypadku czynnego podatnika VAT). Natomiast numer REGON w praktyce jest wykorzystywany w kontaktach z urzędem skarbowym czy ZUS-em.

Uwaga! Numer REGON jak również numer NIP zaleca się aby zawsze zostały ujęte przy podawaniu danych firmy np. na pieczątce firmowej, na fakturach czy na zawieranych umowach.

Założenie firmowego konta bankowego i pieczątki

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nie jest wprost określone czy przedsiębiorca powinien założyć firmowy rachunek bankowy. Bowiem powyższa ustawa reguluje tylko, w jakich sytuacjach należy zastosować jako sposób płatności przelew bankowy. A mianowicie gdy drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca i wartość transakcji przekracza 15 tys. złotych. Reasumując, treść ustawy nie określa wprost z jakiego rachunku bankowego ma zostać dokonany przelew bankowy, tylko stwierdza w jakich przypadkach należy zastosować tą formę płatności. W związku z tym, nie będzie błędem wykorzystywanie osobistego rachunku bankowego przy przelewach środków pieniężnych.

Ważne! Jeśli dokonaliśmy zapłaty gotówkowej za transakcję powyżej 15 tys. zł to poniesiony przez nas wydatek nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast jeśli chodzi o pieczątkę, również ustawa nie nakłada obowiązku jej posiadania. Jednakże, niektóre procedury urzędu skarbowego i banków np. podczas zakładania firmowego konta bankowego sprawiają, że konieczne będzie wyrobienie pieczęci firmy. Dodatkowo warto pamiętać, że pieczęć nadaje oficjalny charakter dokumentom. Związku z tym warto przemyśleć wyrobienie pieczątki, gdyż stanowi niewielki koszt w przedziale 10 - 20 złotych.

Wybór formy opodatkowania i rozliczenia z podatku VAT

Przyszły przedsiębiorca musi się zmierzyć z podjęciem decyzji z jakiej formy opodatkowania będzie korzystał, gdyż od tego będzie zależeć forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Aktualnie w Polsce wyróżniamy 4 formy opodatkowania:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
 • opodatkowanie podatkiem liniowym,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Dodatkowo przedsiębiorca musi określić czy chce być czynnym podatnikiem VAT czy chce skorzystać ze zwolnienia. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na:

 • rozliczanie podatku VAT - będzie musiał złożyć formularz VAT-R do właściwego urzędu skarbowego przed osiągnięciem pierwszego przychodu ze sprzedaży.
 • zwolnienie z podatku VAT - nie będzie musiał dokonywać żadnych formalności, jednakże będzie musiał pamiętać, że jeśli korzysta ze zwolnienia ze względu na limit  - 200 tys. złotych - musi pilnować aby go nie przekroczyć.

Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Złożony przez nas wniosek CEIDG -1 wraz z jego kopią jest przesyłany bezpośrednio przez urząd do zakładu ubezpieczeń społecznych. Następnie na jego podstawie ZUS sporządza za podatnika zgłoszenie płatnika składek, czyli ZUS ZFA. Jednakowoż, przedsiębiorca musi dodatkowo samodzielnie się zgłosić do ubezpieczeń społecznych jak i zdrowotnych na druku:

 • ZUS ZUA - jeśli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
 • ZUS ZZA - jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obecnie, w sytuacji gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, może przekazać zgłoszenia do ZUS wraz z wnioskiem CEIDG-1.

Ważne! Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma obowiązek dokonać zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.