Karta płatnicza służy do przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych. Chętnie z niej korzystamy regulując płatności kartą za wszelkiego rodzaju zakupy. Jednakże nie każdy wie kiedy należy zastrzec kartę i jak tego dokonać. Zastrzeżenie karty płatniczej jest stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Dowiedźmy się kiedy i co należy zrobić aby zastrzec kartę płatniczą.

Karta płatnicza - podstawowe zasady użytkowania

Posiadacze karty płatniczej powinni pamiętać o zasadach jej użytkowania. Przede wszystkim należy pamiętać o:

 • zapisaniu i umieszczeniu w miejscu ogólnie dostępnym kodu PIN, np. nie noszenie kartki z kodem PIN w portfelu lub przyklejonym na karcie płatniczej,
 • karta płatnicza nie powinna być noszone w portfelu - w razie kradzieży lub zgubienia traci się wszystko jednocześnie,
 • ważny jest sposób wprowadzaniu PINu przy dokonywaniu płatności lub wypłacie gotówki z bankomatu - warto się upewnić że nikt nas nie podgląda,
 • nie należy osobom postronnym udostępniać kodu PIN do karty płatniczej,
 • dokumenty otrzymane z banku z numerem PIN do karty płatniczej przed wyrzuceniem należy zniszczyć w sposób, aby nie było możliwe odczytanie danych.

Karta płatnicza - zastrzeżenie

Zastrzeżenie karty płatniczej powinno być bezpłatne. Kartę płatniczą zastrzega się w przypadku:

 • kradzieży lub utraty, gdy jesteśmy pewni, że nie znajdziemy karty,
 • uzyskaniu kodu PIN przez osobę nieuprawnioną,

Zastrzeżona karta płatnicza nie może być już użytkowana, nawet po jej odnalezieniu. Można również dokonać czasowej blokady karty. Użytkownik karty płatniczej może dokonać czasowej blokady karty lub zastrzeżenia:

 • osobiście w dowolnym oddziale swojego banku,
 • telefonicznie za pomocą infolinii telefonicznej banku,
 • poprzez stronę internetową banku.

Kartę płatniczą czasowo blokuje się:

 • w przypadku utraty, gdy jest możliwość jej odnalezienia,
 • po odnalezieniu karty czasowo zablokowanej można ją dalej użytkować, należy jednak osobiście odblokować kartę w jednostce banku,
 • jeżeli posiadacz karty płatniczej w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia czasowego zablokowania karty nie zgłosi żądania jej odblokowania, karta automatycznie przejdzie w stan blokady stałej.

Jeżeli karta płatnicza została zastrzeżona, nie ma możliwości jej odblokowania nawet w przypadku jej odnalezienia. Wówczas należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty płatniczej. Od stycznia 2014 r. jest dostępny jeden wspólny numer, który ma służyć zastrzeganiu kart płatniczych. Jest on dostępny całodobowo i działa również poza granicami kraju. Wspólnym numerem - 828 828 828 dysponuje 20 banków, które przystąpiły do jednolitego systemu zastrzegania kart płatniczych. Jest to szczególnie korzystne, gdy posiadacz karty płatniczej ma ich kilka i w różnych bankach, pod tym jednym numerem może je wszystkie zastrzec.

Karta płatnicza a odpowiedzialność

Posiadacz karty płatniczej ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane od momentu zgubienia lub kradzieży karty płatniczej do chwili kiedy dokona jej zastrzeżenia, do kwoty 150 euro. ważne jest aby jak najszybciej zastrzec kartę, gdyż popularne płatności paypass są realizowane bez kodu PIN. Po zastrzeżeniu karty to bank przejmuje pełną odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje od kwoty 150 euro dokonane kartą. Jednakże bank nie ponosi odpowiedzialności za transakcje potwierdzone kodem PIN.