Nakaz używania kasy fiskalnej dotyczy działalności gospodarczych, które prowadzą sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych, nie posiadających działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Tyczy się to to też prawników i lekarzy, świadczących prywatne usługi. Od tej zasady jest jednak parę odstępstw.
 

Obowiązek ten wynika z ustawy o VAT. Kasę rejestrującą muszą posiadać podatnicy, dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz:

  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
  • rolników ryczałtowych
  • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej?

Prawo przewiduje liczne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Nadrzędnym kryterium zwolnień jest suma obrotów osiągniętych przez przedsiębiorców w danym roku podatkowym. I tak, z nakazu posiadania kasy fiskalnej zwolnione są:
  • działalności gospodarcze, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. złotych
  • nowo powstałe działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. złotych
  • firmy, w których ponad 70 proc. przychodów pochodzi na przykład z działalności: detektywistycznej, kurierskiej, ochroniarskiej
  • branży szewskich i sprzątających, jeżeli nie są zatrudniani pracownicy
  • działalności gospodarcze, korzystające z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT
Kasa fiskalna dla lekarzy i prawników Od maja bieżącego roku wymóg ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej dotyczył będzie także prawników i lekarzy. W myśl nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, w gabinetach każdej prywatnej praktyki lekarskiej , a także w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być ewidencjonowana poprzez rejestrujące kasy fiskalne. Z obowiązku tego będą jednakże zwolnieni radcowie prawni i adwokaci, świadczący usługi na rzecz innych firm.