Nikogo nie powinien dziwić fakt, iż rachunek bankowy jest współcześnie narzędziem niezbędnym do prowadzenia działalności. Wynika to m.in. z formy rozliczeń np. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy też z urzędem skarbowym - obecnie odbywają się one tylko w formie bezgotówkowej. Pytanie, które często zadają przyszli, jak i obecni przedsiębiorcy dotyczy raczej nie tego czy potrzebne jest konto bankowe, ale raczej, czy mogą prywatne konto wykorzystywać do celów związanych z działalnością?

 

W przepisach polskiego prawa nie kwestia ta nie została uregulowana. Wybór zależy głównie od uwarunkowań praktycznych - leżących zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i banku. Z jakimi konsekwencjami wiąże się wybór obu tych opcji - odpowiedź w artykule.

Kontoemployee prywatne - zalety

Połączenie konta prywatnego z firmowym to rozwiązanie idealne dla osób zamierzających prowadzić niewielką firmę, w której głównymi transakcjami będą przelewy do US i do ZUS. W takim przypadku nie ma obowiązku szczególnego dokumentowania oraz rozliczania się z przeprowadzanych transakcji. Za rozwiązaniem tym przemawia najczęściej po prostu wygoda przedsiębiorcy - nie ma konieczności organizowania wycieczki do banku, zapamiętania kolejnego numeru PIN, czy ponoszenia dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem konta firmowego.

Ważną informacją dla osób, które decydują się na połączenie konta prywatnego z prowadzoną działalnością jest, że jeżeli transakcje wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekraczają 15 tys. euro, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek założyć rachunek firmowy dla tego typu operacji.

Konto firmowe - zalety

Główną i bardzo ważną zaletą założenia osobnego firmowego rachunku bankowego jest oddzielenie transakcji prywatnych od tych, które są związane z prowadzoną działalnością. Po pierwsze, pomaga to w prowadzeniu księgowości, szczególnie, gdy przedsiębiorca uzyskuje przychód również z innego źródła. Po drugie, w przypadku kontroli skarbowej, urzędnicy mają wgląd tylko w transakcje na rachunku bankowym podanym w CEIDG, co może zaoszczędzić nerwów (wgląd w prywatne operacje mógłby okazać się niewygodny, np. w sytuacji, gdy osoba otrzymuje pieniądze od rodziny).

Uwaga!!! W przypadku zmiany numeru konta, w ciągu 7 dni od tego zdarzenia należy zaktualizować wpis w CEIDG.

Ponadto posiadanie firmowego konta może wiązać się z określonymi profitami - często banki przewidują odrębne zasady dla tego typu rachunków, związane np. z kredytami, czy innymi produktami kierowanymi tylko do firm. Co ważne, jeżeli prowadzenie osobnego firmowego konta wiąże się z dodatkowymi opłatami należy pamiętać, że istnieje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. Do tego celu wystarczy jedynie wyciąg bankowy - nie trzeba uzyskiwać innego dowodu poniesienia tego typu wydatków.

Dla tych, którzy rozważają takie rozwiązanie podpowiadamy, iż dobrym rozwiązaniem może okazać się założenie konta firmowego w tym samym banku, w którym posiada się swój prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Pozwoli to na uniknięcie opłat związanych z przelewaniem środków między kontami.

Co z odsetkami?

Środki gromadzone zarówno na rachunku prywatnym, jak i firmowym, generują odsetki, które są opodatkowane. Tu zaczynają się schody, ponieważ od odsetek zgromadzonych na rachunku prywatnym odliczany jest tzw. podatek Belki (zryczałtowany 19-proc. podatek). W przypadku konta firmowego, odsetki stanowią tzw. inny przychód z działalności gospodarczej, są więc opodatkowane na takich samych zasadach, jak podstawowe przychody przedsiębiorcy. Opłacalność gromadzenia odsetek na jednym z tych kont zależy więc od wybranej formy opodatkowania.

Jak widać - nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania - to, która opcja będzie bardziej opłacalna dla danego przedsiębiorcy zależy od wielu czynników. Warto rozważyć opcję założenia osobnego rachunku bankowego dla działalności gospodarczej, przez wzgląd na fakt, iż na rynku istnieje tak szeroka oferta kont firmowych, że wybór idealnej opcji dla siebie nie powinien wiązać się z dużymi trudnościami. Dobrym rozwiązaniem może okazać się rozważenie opcji oferowanych przez bank, w którym posiadamy już prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Darmowe pozycjonowanie