Cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest brak zasady subsydiarności odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki co oznacza, że wierzyciel nie ma możliwości egzekucji należności z majątku członków zarządu, nawet jeśli będzie ona bezskuteczna z majątku spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak sytuacje, w których zarząd sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za powstałe zobowiązania. W artykule opisujemy, kiedy egzekucja z majątku członków zarządu spółki z o.o. jest możliwa.