3923118-pieniadze-900-600Wszelkie czynności rozliczeniowe firmy, zarówno te z kontrahentami, klientami, jak i urzędami państwowymi muszą być przeprowadzane za pośrednictwem konta bankowego. Nie znaczy to jednak, że konto firmowe musi być drogie w utrzymaniu. Są banki, które prowadzą firmą konta za darmo.

Przy zakładaniu działalności gospodarczej konieczne jest pamiętanie o obowiązku posiadania rachunku bankowego, poprzez który przeprowadzane będą rozliczenia podatkowe i składkowe (Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 grudnia 1999 r. art.13 pkt. 1-3). Obowiązkowe jest nie tylko samo założenie konta, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania. Niewywiązywanie się z tych obowiązków podlega karze grzywny w wysokości do 3 000 zł.

Niestety, większość banków wykorzystuje tą sytuację, obarczając przedsiębiorców wysokimi kosztami prowadzenia takiego rachunku rozliczeniowego. Są jednak banki, które konto firmowe prowadzą za darmo. To banki online, czyli internetowe. Można z nich swobodnie wykonywać przelewy firmowe, takie jak:

  • rozliczenia składkowe - zapłata składek ubezpieczeniowych do ZUS,
  • rozliczenia podatkowe - wpłata zaliczki na podatek dochodowy (PIT) oraz zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego,
  • transakcje między kontrahencie.

Co istotne, koszt takich przelewów też nie jest wysoki, a czasem nawet opłat za przelew brak. Ma to związek z wdrożeniem szeregu procesów bankowych do sieci internetowej. W ten sposób, każdy klient może w pełni samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku, realizować przelewy i opłaty. A jeżeli robi coś sam, to za to nie płaci. Bank i tak zarabia na tym, iż obraca gotówką klienta.