Księgowanie faktury korygującej w 2016 roku

Wreszcie nastąpi długo oczekiwana zmiana w księgowaniu faktury korygującej. Będzie to zmiana na korzyść podatnika. Bowiem obecnie przedsiębiorcy mają problem z właściwym ujmowaniem faktury korygującej, zarówno kosztowej, jak i przychodowej.

 

Księgowanie faktury korygującej - jak było do tej pory

Do tej pory przedsiębiorcy borykali się ze sporym problemem księgując faktury korygujące. Ponieważ zdaniem organów podatkowych, księgując faktury korygujące podatnik powinien cofnąć się do okresu, którego dotyczy faktura pierwotna. Taka sytuacja może wiązać się z koniecznością dokonania korekty zeznania rocznego. Co z kolei powoduje szereg kolejnych formalności dla przedsiębiorcy.

Księgowanie faktury korygującej wydatek od 2016 roku

Księgując fakturę korygującą wydatek od 2016 r. przedsiębiorca będzie miał możliwość ujęcia jej w tym okresie rozliczeniowym,  w którym otrzymał fakturę korygującą.

Należy jednak mieć na względzie, że nie będzie to możliwe jeśli powodem korekty jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Jeśli, więc wystawienie faktury korygującej spowodowane jest jedną z dwóch wymienionych powyżej przyczyn to wydatek należy skorygować w dacie pierwotnej faktury.

Innymi słowy, jeśli faktura pierwotna właściwie dokumentowała transakcję, a zdarzenia, które miały wpływ na zmianę wysokości kosztów, np. otrzymanie rabatu lub obniżenie ceny, nastąpiły później to faktura korygująca powinna zostać ujęta w okresie bieżącym. Ujęcie faktury korygującej wstecz będzie, więc konieczne, gdy faktura pierwotna będzie zawierała pomyłki, np. w kwocie VAT czy kwocie netto.

Księgowanie korekty przy braku innych kosztów

W sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów związanych z działalnością lub ich kwota jest zbyt niska, by pokryć kwotę z faktury korygującej to należy zwiększyć kwotę przychodów o taką kwotę, o którą koszty nie zostały pomniejszone.

Księgowanie faktury korygującej przychody w 2016 roku

Ta sama zasada co powyżej dotyczy także faktur korygujących przychody. Otóż jeśli powodem wystawienia faktury korygującej nie jest błąd rachunkowy lub oczywista pomyłka to fakturę korygującą księguje się w tym okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona. Jeśli jednak korekta przychodu nastąpiła w okresie, w którym przedsiębiorca nie miał żadnego przychodu to konieczne jest zwiększenie kosztów o kwotę korekty.