Opracowanie strategii, według której ma być budowana marka pracodawcy, to skrupulatne zaplanowanie poszczególnych jej etapów oraz działań, które mają być realizowane w każdym z nich. Według Julity Dąbrowskiej, autorki książki “Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” cały proces opracowania strategii employer brandingowej obejmuje sześć etapów. Każdy z nich musi być dopracowany i przestrzegany przez wszystkie osoby, które nad nim pracują. W artykule opisujemy każdy z etapów budowania strategii marki pracodawcy.

Marka pracodawcy według modelu MASTER

Według autorki książki skutecznym modelem budowania strategii marki pracodawcy jest model MASTER, składający się z sześciu etapów. Każdy z tych etapów musi być starannie opracowany podczas wdrażania strategii, aby wszystkie działania były kompletne i uzupełniające się wzajemnie.

  • M - Misja/Motor

  • A - Analiza sytuacji

  • S - Strategia

  • T - Taktyki

  • E - Ewaluacja

  • R - Raport

Strategia employer brandingowa musi być spójna z wizją i misją marki, jej wartościami i komunikacją zewnętrzną (z klientami czy partnerami biznesowymi). Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie działania, które opracowujemy w ramach zaplanowanej strategii, muszą przede wszystkim odpowiadać ich odbiorcom, czyli obecnym lub przyszłym pracownikom.

Marka pracodawcy - 6 etapów tworzenia strategii

M jak Misja lub Motor działania

Każda firma różni się od siebie pod wieloma względami i każda ma zupełnie inną prędkość rozwoju. Aby planować działania, firmy należy najpierw poznać jej historię i dowiedzieć się, co leży u jej podstaw i dlaczego ktoś zdecydował się ją założyć. Jakie cele temu przyświecały?

Poznanie misji przedsiębiorstwa stanowi podstawę do zrozumienia jego istoty funkcjonowania, a często obok misji tworzona jest wizja firmy. Misja i wizja firmy są jej zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną wizytówką, czyli stanowią o jej całościowym wizerunku.

A jak Analiza sytuacji

Nie da się stworzyć odpowiedniej strategii budowania marki pracodawcy bez gruntownej analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na firmę. W tym miejscu należy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań, z czego jedno z nich jest wyjątkowe ważne - jaka jest kultura organizacyjna danej firmy? Odpowiedź na to pytanie pozwoli poznać zarówno wartości firmy, jak i model jej zarządzania. Rzetelna analiza pozwoli dowiedzieć się, jakie jest rzeczywiste podejście pracowników - obecnych, przyszłych i byłych oraz jak postrzegają firmę zewnętrzni partnerzy biznesowi. Zebrane informacje będą stanowiły gruntowną bazę pod budowanie marki pracodawcy.

S jak Strategia

Etap analizy kończy się określeniem celów, po którym następuje zdefiniowanie, jak można osiągnąć wyznaczone w analizie cele. Strategia to zatem sposób realizacji tych celów. W tym miejscu należy określić atrybuty (wartości) powinna posiadać marka pracodawcy, tzw. EVP (Employer Value Proposition), czyli to co stanowi podstawę strategii employer brandingowej. EVP to oferta pracodawcy, która przedstawia dokładnie to, czym pracodawca się zajmuje i co obiecuje dalej robić, wszystko w ramach relacji pracownik-pracodawca.

T jak Taktyki

Po określeniu strategii budowania marki pracodawcy należy zadbać o dobór taktyk, czyli narzędzi, dzięki którym pracodawca może dotrzeć z ofertą EVP do swojej grupy odbiorców. Należy zadbać o dobór narzędzi i stosować te, którymi posługują się osoby, do których pracodawca kieruje przekaz.

E jak Ewaluacja

Ewaluacja ma pokazać, czy określone wcześniej cele zostały osiągnięte oraz jakie przyniosły efekty i rezultaty. Ważne jest też, że aby móc ocenić, czy dane cele zostały osiągnięte, muszą być one opracowane w modelu SMART, czyli być w pełni: skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne i określone w czasie. Z drugiej strony zadaniem ewaluacji jest pokazanie nad czym należy jeszcze popracować w całej strategii employer brandingowej.

R jak Raportowanie

Wszystko należy zebrać w całość, dlatego ostatnim etapem budowania marki pracodawcy jest przygotowanie sprawozdania. Jest to istotna część projektu, ponieważ pozwala zebrać i uporządkować wszystkie dane w jednym miejscu i na ich podstawie zbudować wnioski, które mogą posłużyć w przyszłości do planowania dalszych działań w zakresie employer brandingu.

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Marka pracodawcy