Najpóźniej wraz z początkiem 2015 roku w życie mają wejść nowe regulacje dotyczące rozliczeń podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne. Zmiany mają związek z implementacją dyrektywy unijnej VAT do krajowego ustawodawstwa. Co ważne, od stycznia 2015 roku usługi te będą podlegały opodatkowaniu zawsze w kraju konsumpcji, a nie jak dotychczas w miejscu siedziby usługodawcy. Poznajcie procedurę VAT MOSS - Mini One Stop Shop.

Mini One Stop Shop - nowe obowiązki podatników świadczących usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze

W związku z tym, że podatnicy będą zobligowani do opodatkowania usług telekomunikacyjnych, elektronicznych, a także nadawczych w kraju konsumpcji, tam również powinni dokonać rejestracji jako podatnik VAT oraz z tytułu świadczonych usług rozliczać się z zagranicznym fiskusem.

W przypadku gdy polski przedsiębiorca świadczy tego typu usługi na rzecz konsumentów tylko jednego zagranicznego kraju, wówczas nie ma większych problemów. Jednak w sytuacji gdy konsumenci pochodzą z różnych państw, zaczyna wkradać się zamieszanie, a przed przedsiębiorcą rozciąga się długa lista dodatkowych obowiązków - rejestracja w każdym z krajów jako podatnik oraz pilnowanie rozliczeń z tego tytułu.

Znowelizowane przepisy jednak pozwolą podatnikom uniknąć powyższych, niekiedy czasochłonnych, obowiązków.

Mini One Stop Shop - jak uniknąć obowiązku rejestracji w każdym z krajów konsumpcji?

Dyrektywa, o której wspomniano na wstępie artykułu, umożliwia podatnikom świadczącym usługi telekomunikacyjne, elektroniczne oraz nadawcze stosowanie mechanizmu Mini One Stop Shop. Jest to tzw. procedura jednego okienka, której głównym celem jest ułatwienie rozliczenia VAT z tytułu świadczenia w/w usług.

Ważne!

Przykładowe usługi objęte mechanizmem Mini One Stop Shop:

  • roaming,

  • programy telewizyjne,

  • programy radiowe,

  • udostępnianie muzyki,

  • udostępnianie gier itp.

Przedsiębiorcy korzystający z procedury Mini One Stop Shop (MOSS) nie będą musieli dokonywać rejestracji w każdym z krajów konsumpcji.

W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów z kilku krajów Unii podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia w polskim urzędzie skarbowym, przy czym nie może zapomnieć o ich opodatkowaniu odpowiednią stawką podatku obowiązującą w państwie konsumpcji.

Deklaracje rozliczające tego typu usługi podatnik będzie zobligowany składać kwartalnie i, co ważne, ma możliwość przesłania ich jedynie drogą elektroniczną.

Ważne!

Z procedury Mini One Stop Shop (jednego okienka) co do zasady będą mogli skorzystać zarówno podatnicy mający siedzibę w jednym z państw członkowskich UE , którzy świadczą usługi na rzecz konsumentów pochodzących z innego kraju należącego do UE, jak i podmioty spoza terytorium UE.