Ustawodawca w 2014 r. przygotował dla podatników wiele zmian. Nie tylko na gruncie podatku od towarów i usług, ale również w najważniejszym podatkowym akcie prawnym - Ordynacji podatkowej. Jedną z istotnych zmian, nie tylko dla przedsiębiorców, jest poszerzenie dostępu fiskusa do danych bankowych. Obecny dostęp urzędów skarbowych do tych informacji jest niezwykle ograniczony i, co ważne, zagraniczny fiskus może uzyskać więcej informacji z polskich banków niż krajowy urząd skarbowy.

Na czym będzie polegało rozszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych?

Rząd w Ustawie o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw proponuje poszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych będących w dyspozycji banku. Chodzi głównie o kwestię identyfikacji tytułów operacji finansowych oraz nadawców i odbiorców wpłat.

Co ważne, tak jak obecnie informacje bankowe będą mogły być udostępniane urzędom skarbowym tylko i wyłącznie w toku postępowania podatkowego pod warunkiem wyczerpania możliwości uzyskania danych bezpośrednio od podatnika.

Rozszerzenie dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych - cel zmian

Głównym celem tej zmiany jest zwalczanie szarej strefy, zwłaszcza w przypadku sprzedaży internetowej i ukrywania dochodów. W tych dwóch sferach urzędnicy spotkają się z częstymi uchybieniami.