Rząd opracował ponad 130 założeń do zmian w Ordynacji podatkowej. Wśród modyfikowanych zagadnień znalazły się kwestie dotyczące interpretacji podatkowych. Jaki kierunek zmian przyjęto w tej sprawie?

Zmiany w interpretacjach ogólnych

Aby podnieść skuteczność wydawanych interpretacji ogólnych, planuje się uregulować wymogi formalne tak, aby wydawane postanowienia ogólne mogły skutkować na większą skalę, co spowodowałoby zmniejszenie konieczności wydawania interpretacji indywidualnych o tożsamej tematyce.

Wyłączenie spod ochrony zdarzenia, w stosunku do którego zastosowano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

W związku z wprowadzeniem do ustawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania konieczne jest zniesienie ochrony, jaką dawałaby wydana interpretacja indywidualna w przypadku, gdy dotyczy ona zdarzenia poddanego przez organy skarbowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ta zmiana wydaje się być naturalna.

Kwestie zmian nieprawidłowych interpretacji indywidualnych

Planuje się zwiększyć kompetencje Dyrektorów Izb Skarbowych w zakresie zmiany wydanej przez nich interpretacji już na etapie, kiedy rozpatrywane jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Rozszerzenie uprawnień ma również objąć ministra finansów publicznych w zakresie możliwości:

  • stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej,
  • uchylenia interpretacji indywidualnej,

w szczególnych przypadkach wymienionych przepisami ustawy. 

Rozbudowa bazy interpretacji indywidualnych

Modyfikacje przepisów mają na celu zwiększenie dostępności oraz przejrzystości interpretacji indywidualnych, jakie publikowane są w bazie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej). Istotną kwestią zmian będzie zamieszczanie w bazie informacji dotyczących:

  • zmiany,
  • uchylenia,
  • wygaśnięcia,
  • wykrytych nieprawidłowości,

w stosunku do opublikowanych interpretacji, co w dużej mierze przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powoływania się na interpretacje nieaktualne.

Umożliwienie grupie podmiotów wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o interpretację

Proponuje się umożliwić podmiotom uczestniczącym w tym samym zdarzeniu wystąpienie do organu podatkowego ze wspólnym wnioskiem o wydanie interpretacji. Dotychczas każda ze stron transakcji musiała składać oddzielny wniosek.