Przedsiębiorcy w ramach prowadzonych działalności wykorzystują różnego rodzaju pojazdy. Najbardziej powszechne są samochody osobowe i ciężarowe, zdarzają się jednak dość nietypowe firmowe środki lokomocji, jak motorower i motocykl. Wykorzystywanie tego typu pojazdów w przedsiębiorstwie jest zgodne z przepisami oraz podlega zasadom z nich wynikającym.

Jednoślady te zostały ujęte w Klasyfikacji Środków Trwałych w podgrupie 74 (razem z innymi pojazdami mechanicznymi), pod symbolem 740 - “motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe”:

  • motocykle i skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,
  • motocykle i riksze towarowe, włącznie z przyczepami ciężarowymi.

Motorower i motocykl - różnice 

Dokładnych informacji, co należy rozumieć pod pojęciami motocykl i motorower, dostarcza nam Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, a dokładnie jej art. 2 pkt 45 i 46. Zgodnie z ww. przepisami za motocykl uważa się pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy (określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół). Natomiast za motorower uznawany jest pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Z wyżej przytoczonych definicji wynika, iż naczelna różnica między motocyklem a motorowerem wynika z faktu, że pierwszy z nich uznawany jest za pojazd samochodowy, również w rozumieniu ustawy o VAT (a dokładniej jej art. 2 pkt 34). Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ od niego zależy sposób rozliczania podatku od towarów i usług od nabycia pojazdu i od wydatków związanych z jego eksploatacją.

Motorower a podatek VAT

W przypadku motorowerów sprawa jest dosyć prosta - przez wzgląd na fakt, iż nie są one uznawane za pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy o VAT, przedsiębiorca może odliczyć 100 proc. podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu samego pojazdu, jak również od wydatków na eksploatację. Nie obowiązują tu żadne ograniczenia.

Motocykl a podatek VAT

Motocykl natomiast, ponieważ jest uznawany za pojazd samochodowy, podlega ograniczeniom wynikającym z Ustawy o podatku od towarów i usług. Po nowelizacji ww. aktu prawnego przedsiębiorcy do 30 czerwca 2015 roku nie mieli prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia paliw silnikowych, olejów napędowych oraz gazów do napędu:

  • samochodów osobowych,
  • pojazdów samochodowych (innych niż samochody osobowe) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc siedzących (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Jednak od 1 lipca 2015 roku nastąpiła długo wyczekiwana zmiana przepisów. Bowiem przedsiębiorcy, którzy użytkują w swoich firmach pojazdy samochodowe, w tym również motocykle mają możliwość odliczania podatku VAT od paliwa do tych pojazdów. Oznacza to, że pojazdy samochodowe z możliwością ich wykorzystania prywatnie (lub używane tylko w działalności, ale przedsiębiorcy nie mieli czasu na prowadzenie żmudnej kilometrówki), mogą korzystać z odliczenia 50% VAT od wszystkich wydatków, łącznie z paliwem. 

Regulacje te dotyczą również motocykli, ponieważ zaliczają się one do pojazdów samochodowych o masie poniżej 3,5 tony. W tym miejscu warto podkreślić, iż ograniczenie to nie odnosi się do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca posiada firmowy motocykl, wprowadzony do ewidencji środków trwałych, wówczas może odliczyć 100 proc. VAT od zakupionego do niego paliwa.