systemWizja własnej firmy zawsze napawa entuzjazmem i wyzwala w nas optymizm. Ta sytuacja zmienia się, gdy przychodzić moment uregulowania należności kontrahentom, ZUS-owi, urzędowi skarbowemu, księgowej i właścicielowi lokalu. Wielu przeszkód można jednak uniknąć, uświadamiając sobie przyczynę najczęściej popełnianych błędów na początku prowadzenia firmy.

 

Brak strategii dla firmy

Jest pomysł i zapał do pracy, ale czy wiem jak będzie wyglądał każdy tydzień, miesiąc i najbliższe lata funkcjonowania mojej firm? Niestety nie każdy rozpoczynający własną działalność odpowiada sobie na to pytanie. Strategia działania, rozwoju, analiza konkurencji i potrzeb konsumenta, potencjalne możliwości i zagrożenia - od tego powinniśmy zacząć budowanie przyszłej firmy. Oczywiście nie da się przewidzieć wszystko, ale z całą pewnością należy minimalizować ryzyko. Opracowując strategię działania i rozwoju, może się okazać, iż nasz pomysł ma małe szanse na sukces lub wymaga pewnych zmian, by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w rynku.

Bez zabezbieczenia finansowego

Nowa firma nigdy nie przynosi dochodów już po pierwszym miesiącu istnienia na rynku. Oczekiwanie, by móc z czystym sumieniem stwierdzić, że jesteśmy na plusie, może trwać nawet trzy lataj. Brak środków potrzebnych do kontynuowania biznesu jest jednym częstszych przyczyn zawieszania działalności. Wielu początkujących przedsiębiorców wierzy, że ich doskonały pomysł wygra z twardymi prawami ekonomii, zapominając o bardziej realnych scenariuszach. Z drugiej strony nawet, jeśli biznes okaże się genialny i zyskowny w pierwszych miesiącach działania, to i tak trzeba będzie skorzystać z awaryjnego wsparcia. Dlaczego? Klienci często zwlekają z zapłatą, systemy płatności online również ociągają się z przelaniem pieniędzy, a Google czasem przez pół roku nie chce wysłać czeku. Przepływ gotówki w firmie jest niezbędny, by utrzymać się na rynku, w związku z tym należy przygotować się na sytuacje, w których będziemy musieli posiłkować się dodatkowym zapleczem finansowym.

Rezygnacja bez walki

Jak pokazują dane aż 80 proc. firm upada po pierwszym roku działalności. Wielu startujących przedsiębiorców traci zapał i poddaje się, myśląc, że tak już będzie zawsze. Statystyki pokazują jednak, że zwykle potrzeba aż trzech lat, aby naprawdę zacząć zarabiać na własnej firmie. Dlatego kluczową kwestią przy rozkręcaniu własnego biznesu jest determinacja, wytrwałość oraz długotrwała motywacja do ciężkiej i pełnej wyrzeczeń pracy. W pierwszym roku euforia i pasja zderza się z rozczarowaniem z powodu braku osiąganych zysków. Z jednej strony jesteśmy przekonani o zbliżającym się sukcesie, a z drugiej wciąż go nie widać na horyzoncie. Drugi rok to prawdziwa próba dla firmy. Zapał i motywacja zdecydowanie słabną, biznes niby działa, ale nie przynosi oczekiwanych zysków. Myśl o poddaniu się zdarza się coraz częściej. W trzecim roku należy opowiedzieć sobie na pytanie, czy jest warto i czy zauważamy stopniowe postępy?

Niekorzystanie z dotacji

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o otrzymanie dotacji z urzędu pracy, które obecnie stanowią formę walki z bezrobociem. Nie każdy jednak z tej możliwości korzysta. Warto wiedzieć, że dotacje z Funduszu Pracy są rozwiązaniem dla osób, które przez długi okres czasu funkcjonowały jako bezrobotne. Pomoc z urzędu pracy jest bezzwrotna, z wyjątkiem odliczonego podatku VAT od zakupionych ze środków dotacji towarów i usług, który podlega zwrotowi. Wniosek o przyznanie dotacji składa się w powiatowym urzędzie pracy. Jeżeli w pierwszym naborze zostanie on odrzucony nic nie stoi na przeszkodzie aby złożyć go ponownie. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na wniosek przedsiębiorca może podpisać umowę z właściwym urzędem o przyznaniu dotacji. Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca zapoznał się z regulaminem dotacji bowiem naruszenie podstawowych warunków powoduje konieczność zwrotu przyznanej dotacji. Warunki dotyczą m.in. zobowiązania do prowadzenia działalności w określonym terminie czy też odpowiedniego rozliczania się z otrzymanych środków pieniężnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi także wsparcie dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. W 2012 roku zmieniły się zasady udzielania dotacji. Nie stanowią już one tylko i wyłącznie bezzwrotnej pomocy. Brak konieczności zwrotu otrzymanych środków pieniężnych w ramach dotacji dotyczy głównie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku.

Bezzwrotnie udzielane są również mikro-pożyczki ale tylko tym przedsiębiorcom, którzy posiadają minimalny kapitał początkowy na uruchomienie swojej działalności. Procedury udzielania dotacji mogą się różnić w zależności od instytucji, które je udzielają dlatego też każdy przedsiębiorca otrzymujący dotację powinien zapoznać się z regulaminem i zasadami dotyczącymi jej przyznania.