Tytuł egzekucyjny to nie tylko wyrok sądowy - rodzajem tytułu egzekucyjnego jest również nakaz zapłaty. Można go uzyskać o wiele szybciej i prościej. Sprawdź, kiedy jest to możliwe!

Jak otrzymać nakaz zapłaty?

Aby otrzymać nakaz zapłaty, należy złożyć wniosek o jego wydanie i zamieścić go w pozwie. W przypadku gdy wnosimy sprawę na urzędowym formularzu, wniosek o zapłatę wykazujemy w rubryce ósmej. Pozew rozpatrywany jest bez udziału stron - na posiedzeniu niejawnym. Jeśli jednak sąd stwierdzi, że nie ma przesłanek do wydania nakazu zapłaty, wyznacza rozprawę z udziałem stron postępowania.

Ile wynosi wpis sądowy w sprawach nakazowych?

Wpis sądowy w sprawach nakazowych oblicza się w następujący sposób:

  1. wartość przedmiotu sporu: 2.000 zł – wpis wynosi 30 zł;
  2. Gdy wartość przedmiotu sporu: 2000 zł a 5000 zł - wpis wynosi 100 zł;
  3. Gdy wartość przedmiotu sporu: 5.000zł - 7500 zł - wpis wynosi 250 zł;
  4. Gdy wartość przedmiotu sporu: 7500 zł - 10000 zł - wpis wynosi 300 zł.
  5. Wartość przedmiotu sporu: ponad 10000 zł – wpis wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (jednak nie więcej niż 100.000 zł)

Zobacz też:

wynagrodzenia kalkulator pro forma

Jeśli dopełniono wszystkich formalności - sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym zobowiązuje dłużnika do zwrotu określonej kwoty pieniędzy w terminie 14 dni. W tym czasie pozwany może uchylić się od nakazu zapłaty wnosząc sprzeciw, który spowoduje rozpatrzenie sprawy na rozprawie.

Uwaga!

W przypadku wydania nakazu zapłaty i uzasadnionych obaw, że dłużnik może po jego otrzymaniu próbować ukrywać majątek, nawet nieprawomocny nakaz zapłaty jest tytułem zabezpieczającym.

Gorący Katalog HotLink 2-clock-pointers-hands-of-a-clock-911 nakaz zapłaty