Od 1 lipca 2011 roku polscy przedsiębiorcy korzystają z usług CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za pośrednictwem tej instytucji mogą oni rejestrować swoją działalność, zgłaszać różnego rodzaju dokonane w jej zakresie zmiany, zgłaszać się do VAT i wiele innych.

CEIDG została wprowadzona za sprawą zmian w Ustawie z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Przed tymi modyfikacjami funkcjonowały gminne Ewidencje Działalności Gospodarczej. Rozproszenie ich po różnych miejscach kraju stanowiło pewien problem, zarówno dla zakładających działalność, jak i poszukujących informacji o już istniejących podmiotach. Scentralizowany system, jakim jest obecnie działająca CEIDG, ma za zadanie zniwelować te niedogodności. Pieczę nad nim sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Naczelnym celem stworzenia internetowej ewidencji było ułatwienie przedsiębiorcom założenia własnej firmy. Zniesiono konieczność rejestracji przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Centralna ewidencja, działająca w Internecie, pozwala na składanie wniosku bez wychodzenia z domu. Co więcej, z takiego udogodnienia mogą skorzystać również przedsiębiorcy z już otwartą działalnością, którzy chcą wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub zlikwidować firmę.

Dostęp do informacji to drugi istotny cel, przyświecający twórcom systemu. Dzięki CEIDG każdy, kto ma dostęp do Internetu, może skorzystać z bezpłatnej bazy danych, w której zawarte są informacje o przedsiębiorstwach zarejestrowanych w Polsce i prowadzonych przez osoby fizyczne. Dodatkowo, za pośrednictwem CEIDG można uzyskać dostęp do informacji, udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Portal CEIDG w Internecie można odwiedzić pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/