Artykuł zewnętrzny

Profesjonaliści wykonujący wolny zawód to eksperci, których łączy wysoki poziom profesjonalizmu i odpowiednie umiejętności zawodowe. Reprezentują wiele różnych zawodów i, jak wszyscy przedsiębiorcy, mogą czasem potrzebować kredytu na rozwój działalności. Niestety, w Polsce oferta dla freelancerów, prawników, lekarzy, radców prawnych, itd. jest mocno ograniczona, a sami profesjonaliści traktowani są na równi z przedstawicielami innych profesji. Tylko nieliczne banki mają w swojej ofercie produkty finansowe wspierające wolne zawody. Niektóre idą o krok dalej i przygotowują bardzie spersonalizowaną ofertę. Czy istnieje bank, który sprzyja wolnym zawodom?

Nowe podejście w obsłudze reprezentantów wolnych zawodów

Przykładem przyjaznego profesjonalistom banku jest BIZ Bank, którego specjalizacja na rynku są oferty dla dużych i małych firm, przedsiębiorców i właśnie wolnych zawodów. Oferuje, np. Kredyt dla Profesjonalistów Profesja Online, o uproszczonej procedurze. Nowe podejście polega na tym, że decyzja kredytowa podejmowana jest w ciągu kilku minut, a bank nie wymaga od klientów przedstawiania dodatkowych dokumentów finansowych, wystarczy zwykłe oświadczenie. Formularz online jest krótki, wnioskodawca podaje tam tylko swoje dane i określa poziom dochodów. I osoba działająca na własny rachunek może starać się o kredyt w wysokości do 350 tysięcy złotych na dowolny cel, a spłata kredytu może trwać 120 miesięcy.

Koniec ze sprawozdaniami

Dużym udogodnieniem dla klientów omawianego BIZ Banku jest to, że nie wymaga on składania dodatkowych dokumentów finansowych czy rocznych rozliczeń podatkowych, ponieważ kredyt dla przedstawicieli wolnych zawodów jest przyznawany w oparciu o oświadczenie o osiąganych dochodach. Co więcej, kredyt może zostać przyznany zarówno osobom prowadzącym pełną księgowość, jak i tym rozliczającym się z urzędem skarbowym na podstawie ryczałtu, karty podatkowej czy księgi przychodów i rozchodów. Wystarczy wypełnić pięciopunktowy formularz i poczekać kilka sekund na decyzję. Procedurę kredytową zamyka przyjazd doradcy. Przedkłada on klientowi wymagane przez bank dokumenty, które należy podpisać, aby w ten sposób dopełnić wszelkich formalności.

Jeszcze lepsze warunki dla zawodów o wysokim zaufaniu społecznym

Kredyt dla wolnych zawodów na oświadczenie pozwala na zaciąganie kredytów także osobom, które działają na rynku krócej niż 6 miesięcy. W tym przypadku kwota kredytu jest niższa, a wnioskujący może się starać maksymalnie o sumę 30 tysięcy złotych. Profesjonaliści, którzy oferują swoje usługi dłużej niż 6 miesięcy, mogą wnioskować o kredyt w wysokości do 300 tysięcy złotych. Specjaliści, pracujący w wybranych branżach, mogą natomiast wnioskować o kredyt nawet do 500 tysięcy, przeznaczając go na konsolidację innych kredytów i zobowiązań finansowych. O taką kwotę kredytu mogą ubiegać się między innymi lekarze i stomatolodzy, notariusze, radcy prawni oraz adwokaci. Te same grupy zawodowe mogą składać wnioski o kredyt w wysokości 350 tysięcy złotych, o ile prowadzą działalność dłużej niż 3 lata.