Nowy obowiązek posiadania kasy fiskalnej, który zaczął obowiązywać wraz z początkiem nowego roku, zobowiązuje wszystkich prawników i lekarzy, którzy świadczą prywatne usługi, do ewidencjonowania obrotów przy pomocy tego urządzenia. Jednakże nie tylko prawnicy i lekarze muszą nabyć ten sprzęt. Kto jeszcze załapał się na zmiany?

Ogólna zasada korzystania z kasy fiskalnej dotyczy podatników sprzedających towary lub usługi na rzecz:

  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
  • osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
  • rolników ryczałtowych

Kto jeszcze potrzebuje kasy fiskalnej?

Wprowadzone w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), z dotychczasowego grona firm zwolnionych kasy fiskalnej, wyklucza branżę sprzątającą i szewską. Także wszyscy ci, którzy używają karty podatkowej, teraz powinni ewidencjonować swoją sprzedaż za pomocą kas fiskalnych.

Natomiast, od maja bieżącego roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczył będzie również prawników i lekarzy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w gabinetach wszystkich prywatnych praktyk lekarskich , a także w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być potwierdzona przez rejestrujące kasy fiskalne. Z obowiązku tego będą jednakże zwolnieni radcowie prawni i adwokaci, świadczący usługi na rzecz innych przedsiębiorców.

Wyjątki

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w dalszym ciągu obejmuje:

  • działalności gospodarczych korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. PLN
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. PLN