Zasady rejestracji firm

Obecnie aby zarejestrować przedsiębiorstwo już nie trzeba chodzić po wielu urzędach, rejestrować przedsiębiorstwo w urzędzie gminy, uzyskiwać oddzielnie numer REGON, NIP i zgłaszać się do ZUS lub KRUS. Można rejestrować przedsiębiorstwo w tzw. "jednym okienku" lub nawet nie wychodząc z domu przez Internet. Chcąc otworzyć firmę, trzeba dostarczyć poprzez Internet odpowiedni formularz. Zapis do ewidencji nastąpi wraz z wpisaniem informacji z formularza do bazy CEIDG. Należy dodatkowo nie zapominać, aby formularz był podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeśli przedsiębiorca tego rodzaju podpisu nie ma, będzie zgłoszony do osobistego podpisania formularza. Po analizie wnioskodawca otrzyma zaświadczenie wpisu do ewidencji drogą mailową. Gdy wnioskodawca wybierze jednak złożenie formularza w wersji papierowej, może to zrobić bezpośrednio w urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym. W przypadku listu poleconego, podpis na formularzu musi być zatwierdzony notarialnie. PokwitowanieZatwierdzenie przedsiębiorca otrzyma w formie papierowej. Urząd gminny jest zobowiązany wprowadzić informacje z dokumentu papierowego do elektronicznego systemu CEIDG. Zgodnie z ustawą przedsiębiorstwo można zacząć prowadzić już w dniu dostarczenia przez urząd gminny dokumentu. Zaoszczędzi to czas i fundusze. Złożenie formularza w każdej formie jest bezpłatne.