Dokonać zawieszenia działalności gospodarczej pod dwoma warunkami. Otóż, zawieszenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Po drugie, biznesmen zawieszający działalność gospodarczą nie ma prawa zatrudniać jakichkolwiek pracowników. Zgłoszenia zawieszenia działalności można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego druku: EDG-1. Druk ten można złożyć bezpośrednio, wysłać listem poleconym bądź przesłać poprzez sieć. Wniosek przesyłany listem poleconym powinien koniecznie zawierać podpis zatwierdzony przez notariusza, a przesłany poprzez sieć musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli właściciel firmy zadecyduje o wznowieniu działalności gospodarczej, będzie miał pewne obowiązki. Otóż powinno się złożyć formularz o wznowienie działalności gospodarczej na druku EDG-1, a jeżeli właściciel działalności był ubezpieczony dobrowolnie podczas zawieszenia działalności gospodarczej, musi się z nich wyrejestrować. Wyrejestrować można się na druku ZUS ZWUA. Przedsiębiorca musi też zgłosić do ZUS wszystkie osoby wyrejestrowane, z tego powodu, że od dnia wznowienia działalności gospodarczej będą te osoby podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Jeśli właściciel działalności nie dostarczył zgłoszenia wznowienia, po okresie 2 lat od zawieszenia działalności gospodarczej, otrzyma stosowne wezwanie. Gdy nie dokona tego po upływie 30 dni od dostania wezwania, zostanie automatycznie wykreślony z ewidencji.