Man Worrying About Paying Bills and BankruptcyZmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR uwzględniły zmiany jakie już obowiązują w ustawie o VAT dotyczące faktur za zakup paliwa do pojazdów. Usunięto bowiem zapis, iż faktury za zakup paliwa do pojazdu prywatnego używanego w firmie nie muszą posiadać numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Od stycznia 2013 roku, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, nie ma obowiązku zapisywania na fakturach dotyczących zakupu paliwa do pojazdu numeru rejestracyjnego. Obecnie ujednolicono przepisy, przenosząc je również do rozporządzenia w prawie prowadzenia KPiR, gdzie od 11 maja 2013 roku zapis dotyczący konieczności uwzględnienia na fakturach dotyczących zakupu paliwa do prywatnych pojazdów używanych w celach firmowych wykreślono. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to braku konieczności posiadania faktur. W przypadku używania prywatnych samochodów w celach prowadzenia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która to jest dokumentem stanowiącym podstawę księgowania kosztów związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu w firmie. Pod ewidencję należy podpiąć faktury dokumentujące wydatki związane z eksploatacją samochodu. Nie musi być na nich uwzględniony numer rejestracyjny pojazdu. Jednak wciąż obwiązuje zasada rozróżnienia wydatków prywatnych od firmowych. Dlatego też w ewidencji przebiegu pojazdów będą uwzględniane te faktury, które dotyczą wydatków poniesionych w celach firmowych.

Obowiązujące obecnie przepisy nie wywołują zamieszania wśród przedsiębiorców w kwestiach faktur dotyczących zakupu paliwa i numerów rejestracyjnych. W przypadku samochodów prywatnych rozliczanych ewidencją przebiegu pojazdu, faktury zawsze dokumentują zakup paliwa do samochodu osobowego przy których nawet czynny podatnik VAT nie może odliczać podatku od towarów i usług. Dlatego też w prowadzonej ewidencji przedsiębiorca będzie umieszczał kwoty brutto z faktur dokumentujących zakup paliwa.