Banki internetowe rewolucjonizują proces udzielania kredytów gotówkowych. Już nie trzeba stać w kolejce do doradcy i przynosić rozlicznych dokumentów, by dostać od banku pieniądze.

Kredyt gotówkowy przez internet

Posiadacze bankowego konta internetowego zyskują kolejne przywileje. Oprócz darmowego prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, mogą również bez konieczności wizyty w oddziale banku dostać kredyt. Wystarczy tylko kilka kliknięć myszką, a pieniądze w krótkim czasie przelewane są na konto pożyczkobiorcy.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa osoby starającej się o pożyczkę opiera się na systemowych wyliczeniach obrotów na indywidualnym koncie bankowym. Nie ma zatem potrzeby dostarczania do banku dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych dochodów w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Wszakże system sam odnotowuje każda wpłatę. Dodatkowo, analizowana jest systematyczność wpływów i czasowość wypłacania środków zgromadzonych na rachunku. W ten sposób obliczane jest również indywidualne ryzyko kredytowe. Jeżeli klient spełnia wszystkie wymogi, pieniądze przelewane są na jego konto niemalże natychmiast. Bez podpisywania umowy kredytowej, bez zbędnych formalności. W bankowości online za prawomocne uważa się bowiem wszelkie operacje potwierdzone przez właściciela konta stosownymi kodami.

Kto może wziąć kredyt przez Internet?

Oferta kredytu online skierowana jest przede wszystkim dla posiadaczy konta internetowego w danym banku. Często kryterium przyznania pieniędzy przez bank stanowi minimum 3-miesięczne posiadanie konta przez kredytobiorcę. Konieczne są również wpływy środków na rachunek z tytułu innego niż wpłaty własne, świadczenia alimentacyjne,  świadczenia rodzinne, świadczenia dla bezrobotnych i zapomogi, gdyż te nie podlegają obciążeniom kredytowym.

Zobacz też:

rca zus