Koszty związane ze sfinansowaniem imprezy integracyjnej lub poczęstunku dla kontrahentów, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętać trzeba jednakże o wszystkich zasadach, których przestrzeganie zabezpieczy przed ewentualnymi roszczeniami ze strony urzędu skarbowego. Sednem sprawy jest sama definicja “reprezentacji”. Ponieważ rząd nie sprecyzował jej brzmienia, za poprawną jej formę uznaje się definicję Słownika Języka Polskiego, wydanego przez PWN. Zgodnie z jego brzemiennym, pod pojęciem “reprezentacji” rozumieć powinno się “uzewnętrzniony, wysoki standard życia, związany ze szczególną pozycją społeczną, zawodową, a także okazałość i wytworność”. Imprezy integracyjne, szkolenia i spotkania pracownicze Obie ustawy dotyczące podatku dochodowego, za koszt uzyskania przychodów kwalifikują koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem, za koszty uzyskania przychodów powinno się uznawać wydatki ponoszone na przygotowanie spotkań, których głównym aspektem jest element motywacyjny - imprezy integracyjne, a także jeśli spotkania związane są z podsumowaniem okresu sprawozdawczego albo też dotyczą zakończenia określonych zadań. Pracownicy w czasie trwania tych spotkań są zaangażowani w prezentowanie wyników poszczególnych działów lub innych istotnych kwestii. Tym samym, organizowanie tego rodzaju spotkań pozwala oczekiwać na zwiększenie efektywności pracy i większego przywiązania pracowników do firmy. Podobnie jest w przypadku organizowania szkoleń dla pracowników i klientów firmy. Wydatki związane z wynajmem projektora, poczęstunkiem, wynajmem sali albo noclegiem, nie są demonstracją okazałości czy wytworności, a służą jedynie celom rozwojowym przedsiębiorstwa. Faktura VAT i rachunek gastronomiczny Wszystkie rachunki lub faktury od przedsiębiorcy, który prowadzi punkt gastronomiczny, wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie ma bowiem przepisu wskazującego miejsce spotkań pracowniczych. Poczęstunek więc może odbywać się zarówno na terenie przedsiębiorstwa, jak i w restauracji albo kawiarni. Zobacz też:
przelicznik wynagrodzenia

o-Katalog.pl