Spółka cywilna chętnie jest wybierana przez przedsiębiorców prawdopodobnie przez wiele korzyści jakie daje. Do zalet spółki cywilnej na pewno można zaliczyć możliwość wniesienia przez wspólników nowych pomysłów, swobodę kształtowania postanowień umowy spółki oraz łatwość w jej likwidacji. Jeśli zamierzasz założyć spółkę cywilną zapoznaj się z zasadami jej działania.

Co charakteryzuje spółkę cywilną?

Najważniejszą cechą spółki cywilnej jest fakt, że nie posiada osobowości prawnej. Z tego względu w świetle prawa nie jest ona samodzielnym podmiotem. Mano to przypada jednak wspólnikom tworzącym spółkę. Spółka cywilna nie posiada również wspólnego mienia. Nabyte prawa i zaciągnięte zobowiązania są zaliczone do wspólnego majątku wspólników. Dużym plusem spółki cywilnej na pewno jest niski koszt jej rejestracji.

Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej

Odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej

Przed rejestracją spółki cywilnej warto zdać sobie sprawę, że pełna odpowiedzialność spada w niej na wszystkich wspólników. Założyciele muszą zaciągać zobowiązania i występować przed sądem. Na dodatek odpowiedzialność wspólników nie dotyczy wyłącznie wkładu czy wysokości kapitału, a całego posiadanego majątku. Oprócz tego warto wiedzieć, że wspólnicy mają takie same prawa do reprezentacji spółki, zaciągania zobowiązań oraz do podejmowania decyzji. Nie ma możliwości wymigania się od odpowiedzialności za spółkę, nawet w momencie kiedy się z niej wystąpi. Co ciekawa nawet nowy wspólnik w momencie przystąpienia do spółki staje się odpowiedzialny za jej długi lub zobowiązania.

Spółka cywilna a wierzyciel

W momencie kiedy spółka nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wierzyciel nie może jej pozwać. Spowodowane jest to faktem, że nie jest ona samodzielnym podmiotem. Z tego powodu wierzyciel jedynie może dochodzić swoich należności bezpośrednio od wspólników. Spłaty może wymagać od jednego ze wspólników bądź od wszystkich. Zadłużenie może być spłacone z majątku spółki lub z prywatnych majątków wspólników. W sytuacji gdy nalezność zostanie spłacone z majątku tylko jednego wspólnika może on domagać się rekompensaty od pozostałych założycieli spółki.

Zobacz też:

Dofinansowanie z pfron

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Wyliczenie wynagrodzenia

Katalog Stron