Metod odzyskiwania należności jest sporo. Trzeba jednakże skorzystać z tej metody, która da najszybsze , a także najskuteczniejsze efekty egzekucyjne.

Odzyskiwanie należności

Windykacja to, w skrócie mówiąc, dochodzenie należnych roszczeń, za pomocą metod i środków dopuszczonych przez prawo.
 
Odzyskiwanie długów dzieli się 2 sposoby windykacji, to jest windykację miękką i twardą. Odzyskiwanie należności nie jest przyjemnym doświadczeniem i to zarówno dla dłużnika, jak i dla samego wierzyciela. Jednakże w brew pozorom, windykacja może być czymś, co nie spowoduje niepotrzebnych napięć i stresów na linii dłużnik - wierzyciel. Warunkiem takiego stanu jest wcześniejsze poznanie szczegółów dotyczących tego tematu.

Windykacja miękka

Windykacja miękka, inaczej nazywana polubowną, jest używana wobec dłużników, których zadłużenie nie jest duże i powstało niedawno. Metod windykacji miękkiej jest sporo. Do najpopularniejszych należy wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwania telefoniczne albo chociażby groźba wpisania do BIG. W przypadku wielu osób, ten rodzaj windykacji pomaga - nie chcąc mieć kłopotów, spłacają swoje długi i proces odzyskiwania długów jest zakończony.
 

Windykacja twarda

Windykacja twarda dysponuje szeregiem sankcji prawnych. Firmy realizujące postępowanie windykacyjne, zgłaszają sprawę do sądu uzyskują tytuł egzekucyjny i udają się do komornika. Niejednokrotnie zdarza się także, że oprócz sprawy sądowej o oddanie wierzytelności, dłużnik jest narażony na innego rodzaju sprawy sądowe, karne i cywilne. Jednakże, zanim to nastąpi, firmy windykacyjne stosują początkowe metody windykacji, to jest wizyty wywiadu gospodarczego, windykatorów terenowych, a nierzadko także detektywistycznego. Trzeba zaznaczyć, że windykacja twarda jest z reguły używana jedynie wobec tzw. trudnych dłużników.