Co należy|trzeba] rozumieć przez nazwę pomoc minimis? Co może być w ramach pomocy de minimisfundowane? Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo właścicielom firm. W ramach pomocy de minimis mogą być wspierane np. wydarzenia związane z organizacją imprez oraz specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe. Może ona być też udzielana również na rozwój działalności gospodarczej. Procedury oraz zakres pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach są regulowane przez regulaminy wspólnotowe. Jest to taka oferta, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku wspólnotowym. Dofinansowania uzyskane w ramach pomocy de minimis nie może przekraczać niż 200 000 euro w okresie trzech lat budżetowych. Warunkiem pozyskania pomocy de minimis jest druk, który jest oceniany przez niezależnych ekspertów.