Wykorzystywanie pojazdów w działalności stało się niemalże standardem. Istnieje wiele różnych form wykorzystywania pojazdów w działalności. Wielu przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie w działalności prywatnych pojazdów i rozliczanie kosztów z mini związanych w ramach kilometrówki dla celów podatku dochodowego. W przypadku zakupu nowego pojazdu, który będzie pojazdem i prywatnym i dodatkowo wykorzystywany będzie w działalności pojawia się pytanie czy opłata rejestracyjna może zostać zaliczona do kosztów firmowych i rozliczona w ramach kilometrówki.

Kilometrówka dla celów PIT

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności pojazdy prywatne rozliczają koszty związane z ich użytkowaniem w ramach ewidencji przebiegu pojazdów zwanej kilometrówką. Pozwala ona określić maksymalną kwotę wydatków, jakie można rozliczyć w związku z wykorzystywaniem auta prywatnego w ramach działalności. Kilometrówka powinna zawierać

  • dane osoby, która korzysta z samochodu,
  • numer rejestracyjny auta,
  • pokonaną trasę - jej odległość, cel i datę.

Opłata rejestracyjna a kilometrówka

Kilometrówka pozwala na rozliczanie wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu tj:

  • zakup paliwa,
  • opłaty parkingowe oraz za przejazd autostradą,
  • składki na ubezpieczenie samochodu (OC, AC),
  • naprawy i części zamienne,
  • przeglądy i usługi serwisowe.

Nie są to wydatki związane z zakupem pojazdu. Opłata rejestracyjna związana jest z nabyciem pojazdu, nie jest to wydatek eksploatacyjny w związku z czym nie może zostać zaliczony do kosztów firmowych. Zobacz też:

kalkulator płacy kod tytułu ubezpieczenia zus