Opłaty bankowe to najczęściej ponoszone koszty. Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów poza dokumentami sprzedaży mogą ujmować w niej wydatki, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Opłaty bankowe

Praktycznie każdy przedsiębiorca w swojej działalności wykorzystuje rachunek bankowy. Stał się on bowiem nieodłącznym elementem funkcjonowania firmy. Obecnie większość transakcji dokonywana jest bezgotówkowo, co tym bardziej świadczy o niezbędności rachunków bankowych. Banki jednak w związku z obsługą pobierają różnego rodzaju opłaty bankowe oraz prowizje np. za prowadzenia rachunku bankowego, za przelewy, za wpłaty itd.

Zobacz też:

Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT

Ile dni na dostarczenie zwolnienia?

Opłaty bankowe jako koszt firmowy

Opłaty bankowe jak również wszelkiego rodzaju prowizje mogą stanowić koszt uzyskania przychodu o ile zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to zarówno kont firmowych jak i prywatnych, które sa wykorzystywane w celach służbowych.

Opłaty bankowe - ujęcie w KPi

Opłaty bankowe ujmuje się w KPiR w kol. 13 - pozostałe wydatki. Podstawą księgowania w tym wypadku będzie wyciąg bankowy lub dowód wewnętrzny. Polecamy: katalog e-zwd.pl Vkatalog.pl Katalog stron