Czas oczekiwania na zwrot podatku

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do rozliczania się z fiskusem. W wyniku czego musi wpłacać do urzędu skarbowego należne kwoty podatku. Jednak może zdarzyć się sytuacja kiedy to podatnikowi będzie przysługiwał zwrot podatku. Dowiedz się, jaki ile wynosi czas oczekiwania na zwrot podatku.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzają podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych. Podatek ten opłacany jest od dochodów osiągniętych przez firmę. Uiszcza się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Najczęściej stosowaną formą rozliczania podatku dochodowego jest skala podatkowa. Zastosowanie tutaj mają dwie stawki podatku - 18% przy dochodach niższych niż 85 528 zł oraz 32% - w przypadku osiągania dochodów powyżej tej kwoty.

Zwrot podatku dochodowego - czas oczekiwania

Zwrot podatku dochodowego możliwy jest po zakończeniu roku podatkowego, po złożeniu rocznej deklaracji podatkowej. Może mieć on formę przekazu pocztowego bądź przelewu bankowego. Po złożeniu zeznania rocznego urząd skarbowy w przeciągu 3 miesięcy powinien dokonać zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Pod warunkiem, że podatnik nie posiada innych zaległości podatkowych. Bowiem jeśli je posiada to nadpłata przeznaczana jest na pokrycie tych zaległości.

Podatek VAT

Podatek VAT to podatek od towarów i usług. W tym przypadku istotne znaczenie dla przedsiębiorców ma czy jest to podatek należny, czy też podatek naliczony.

Podatek VAT należny to kwota, którą podatnik ma obowiązek wpłacić do urzędu skarbowego. Powstaje on podczas dokonywania sprzedaży, a więc gdy przedsiębiorca uzyskuje przychód.

Podatek VAT naliczony to kwota, o którą przedsiębiorca może pomniejszyć należność wpłacaną do urzędu skarbowego. Pojawia się on podczas dokonywania zakupów, a więc, gdy przedsiębiorca ponosi koszt.

Ile wynosi czas oczekiwania na zwrot podatku VAT?

W sytuacji, gdy  podatek należny jest niższy niż naliczony powstaje nadwyżka podatku VAT. Może ona zostać zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych lub podatnik może otrzymać zwrot podatku. Bowiem podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot podatku nadpłaconego.

Zwrot podatku VAT może nastąpić w jednym z trzech terminów:

  • do 60 dni od dnia złożenia deklaracji - w takiej sytuacji podatnik musi złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku. Nie ma tutaj znaczenia jakiego rodzaju zakupów podatnik dokonywał ani jaka była stawka podatku VAT należnego,
  • do 25 dni od dnia złożenia wniosku - o zwrot w tym terminie mogą ubiegać się podatnicy w sytuacji, gdy wszystkie faktury zostały opłacone. Wraz z deklaracją VAT-7/VAT-7K należy złożyć wniosek z uzasadnieniem prośby o skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku,
  • do 180 dni od dnia złożenia deklaracji - jest to tzw. termin wydłużony. Stosowany jest on w sytuacji, gdy danym okresie rozliczeniowym nie została wykazana sprzedaż, a jedynie koszty.