Miejsce prowadzenia działalności, niezależnie od tego czy jest to wynajmowane biuro czy wydzielona cześć mieszkania powinna być utrzymywana w czystości. Jeśli działalność prowadzona jest poza miejscem zamieszkania wydatki na środki czystości bez wahania mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Sprawdź, jak należy rozliczyć taki wydatek jeśli działalność prowadzona jest w wydzielonej części mieszkania, gdzie część pomieszczeń służy zarówno do celów działalności jak i prywatnych.

środki czystościCo uznaje się za koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodu uznaje się “koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

Wydatek zaliczany jest do kosztów jeśli między poniesionym wydatkiem a przychodem można wykazać związek przyczynowo skutkowy.

Działalność prowadzona poza miejscem zamieszkania a zakup środków czystości

Jeśli działalność prowadzona jest poza miejscem zamieszkania wydatki na zakup środków czystości mogą w 100% zostać zaliczone do kosztów firmowych.

Jeśli do firmy przychodzą kontrahenci do wydatków firmowych można również zaliczyć wydatki na słodycze oraz kawę. W takim wypadku wydatki na poczęstunek nie są traktowane jako koszty reprezentacji.

Działalność prowadzona w miejscu zamieszkania a zakup środków czystości

Jeśli działalność prowadzona jest w wydzielonej części mieszkania podatnik również może do kosztów zaliczyć wydatki na zakup środków czystości jednakże wyłącznie tych dotyczących wydzielonej części mieszkania.

Jeśli jakaś część domu czy mieszkania służy zarówno celom związanym z prowadzeniem działalności jak i do celów prywatnych tj. toaleta wydatki związane z utrzymaniem czystości w takich pomieszczeniach nie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji o sygnaturze PD2/4111/415-0036A/06 wydanej przez Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni.

Zobacz też:

z brutto na netto

badania wstępne do pracy

okres próbny