Według raportu, który przygotowała Polityka Insight na zlecenie Polskiej Rady Biznesu, polscy przedsiębiorcy w liczbie 662 tys stanowią kluczowy element naszej rodzimej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy tworzą aż 35% PKB - wg wspomnianego raportu Polskiej Rady Biznesu. Co więcej, jak stanowi raport,  zatrudniają oni największą liczbę Polaków i dużo inwestują, bo więcej niż międzynarodowe korporacje. Jak zatem wygląda opodatkowanie przedsiębiorców w Polsce?

Opodatkowanie przedsiębiorców w Polsce - raport ZPP marzec 2019

W marcu 2019 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wydał raport na temat opodatkowania przedsiębiorców w Polsce, z którego wynika że obciążenia podatkowe nie są proporcjonalne do wielkości firm.

Mikro firmy opłacają podatki na dużo wyższym poziomie niż duże korporacje patrząc na proporcję do przychodu. Na dodatek, przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi obciążeni są składkami na ubezpieczenia społeczne w stałej minimalnej wysokości, co jednak Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców deklaruje zmienić znosząc obowiązek ZUS dla przedsiębiorców.

W syntezie raportu opublikowanego przez ZPP czytamy: System opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce jest nieefektywny i blokuje rozwój przedsiębiorczości. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych ma charakter degresywny – im większe są osiągane przychody, tym mniej – stosunkowo – podmiot obciążony jest podatkiem. Problem staje się bardziej zauważalny, jeśli w obliczeniach uwzględnimy obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, które stanowią główne obciążenie finansowe najmniejszych firm i są faktycznym podatkiem, niezależnym od wielkości przychodów ani dochodów. System oskładkowania przedsiębiorców faktycznie blokuje rozwój polskiej przedsiębiorczości (osobom prowadzącym działalność o przychodach poniżej 50 tys. pln zabiera rocznie pomiędzy 30 a 60 proc. przychodów).

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwraca uwagę na różnice w opodatkowaniu PIT i CIT. Około 2 200 tys podmiotów korzysta z PIT a 400 tys z CIT stosując przeróżne optymalizacje podatkowe.

Propozycje ZPP na poprawę opodatkowania przedsiębiorców w Polsce

W wyniku badań Eksperci ZPP publikują w raporcie również swoje propozycje zmian opodatkowania przedsiębiorców:

Proponujemy więc zastąpienie podatku CIT podatkiem przychodowym – niemożliwym do uniknięcia, łatwym w wymiarze. Wprowadzenie takiego podatku już o stawce 1,49 proc. spowodowałoby istotny wzrost wpływów budżetowych.

W przypadku działalności gospodarczej osób fizycznych postulujemy o rozszerzenie formuły ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na wszystkie podmioty – czyli de facto również wprowadzenie powszechnego podatku przychodowego. Przeciętna stawka nieco wyższa niż obecnie, tj. ok. 3,9 proc. (przy zachowaniu zróżnicowania branżowego), zapewniłaby istotną nadwyżkę budżetową.

Jako uzupełnienie zmiany podatków dochodowych na przychodowe, proponujemy zastąpienie składek na ubezpieczenia społeczne jednolitym podatkiem na usługi publiczne, w wysokości 550 złotych. W rezultacie klin podatkowy obciążający przychody najmniejszych przedsiębiorcówzdecydowanie się zmniejszy. Dla przykładu – przedsiębiorca generujący przychód na poziomie 6 tys. zł miesięcznie, oddaje w tej chwili w daninach ok. 26 proc. tegoż przychodu. Po wprowadzeniu proponowanych zmian, obciążenie skurczyłoby się o połowę – do około 13 proc. Im mniejszy byłby zakres prowadzonej działalności, tym większe – proporcjonalnie – byłyby jej oszczędności związane z wprowadzeniem tego programu.

Obecne formy opodatkowania przedsiębiorców w Polsce

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi - PIT

Spółki kapitałowe, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka zależna od rodzaju sprzedaży od 3% do 20%) lub karta podatkowa

  • podatek dochodowy od osób prawnych - CIT 19%

  • zasady ogólne - skala podatkowa 18%/32%

  • 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność

  • zasady liniowe - stały stawka podatku 19%

  • 9% dla dochodów z IP BOX