Państwa członkowskie konsumpcji - definicja

Państwa członkowskie konsumpcji: państwo członkowskie Unii Europejskiej, na którego terytorium świadczone są usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.