iStock_000019482249MediumNawet przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może potrzebować urlopu, zachorować albo wyjechać. W takiej sytuacji powinien znaleźć się ktoś, kto może zastąpić właściciela firmy w zakresie czynności służbowych. Takim kimś jest pełnomocnik. 

Jak należy zgłosić pełnomocnika? Służy do tego doskonale przedsiębiorcom znany formularz CEIDG-1. W rubryce wniosku widnieje miejsce na wpisanie niezbędnych danych plenipotenta. Informacje te, z wyjątkiem numeru PESEL osoby upoważnionej oraz adresu zamieszkania - będą następnie dostępne w bazie CEIDG.

Jeśli zdarzy się, że przedsiębiorca ma więcej niż jednego pełnomocnika, będzie mógł skorzystać z załącznika CEIDG-PN, w którym to druku możliwe jest wpisanie kolejnych osób.

Co istotne, wniosek CEIDG-1 i załączniki służy jedynie zgłaszaniu już ustanowionych pełnomocników. Nie jest on natomiast przeznaczony do ustanawiania takiego pełnomocnictwa. Ustanowienie pełnomocnictwa jest natomiast regulowane odrębnymi przepisami - np. Kodeksem cywilnym, z którymi należy się w takiej sytuacji zapoznać.

Do czego uprawniony jest pełnomocnik? Ma on prawo reprezentować właściciela firmy podczas postępowań administracyjnych z wyjątkiem spraw podatkowych i skarbowych, bez konieczności dołączania dodatkowej dokumentacji i uiszczania opłat skarbowych. Ewentualnie jedyna opłata wymagana jest, jeśli to plenipotent składa wniosek CEIDG-1 do urzędu gminy - w takiej sytuacji konieczne jest uiszczenie 17 zł oraz przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.