Każdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu?

Podatki dla urzędu skarbowego - Podatek dochodowy

Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku. Wynosi ona 20 procent dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Należy tego dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po okresie, którego zaliczka dotyczy. Ostateczne rozliczenie podatku następuje natomiast w terminie złożenia zeznania rocznego, tzw. PIT 37.

Podatek VAT

Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23 proc., 8 proc. i 5 proc. od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi, bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru. Rozliczenia podatkowego VAT dokonuje się w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu VAT-7 (lub VAT-7K). Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • eksport towarów,
  • płatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.