Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego swoją działalność gospodarczą może korzystać ze zwolnienia jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

Polecamy

Sprawdź limit zwolnienia z VAT na rok 2014