Od 1 stycznia 2013 r. księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2012 rok obrotowy wyniosły 1 200 000 euro.

Ważne!!!

Jak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości kwotę tę przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Jednak w roku 2012 dzień ten przypadł w niedzielę w związku z czym należy zastosować kurs z dnia 28 września (piątek).

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. wynosi zatem:
(1.200.000 euro x 4,1138 zł zł/euro) = 4 936 560 zł.
Kurs tabeli nr 189/A/NBP/2012

Polecamy

Sprawdź, czy w 2014 roku będziesz musiał prowadzić księgi rachunkowe